Достъпът на лица под 18 години по време на фестивала “Francofolies“ ще бъде възможен след предоставяне на декларация

Благоевград. По време на четвъртото издание на фестивала “Francofolies. Благоевград“, достъпът до парк „Македония“ за всички малолетни и непълнолетни лица ще бъде позволен след предоставяне на попълнена декларация за придружител по чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за закрила на детето. Това съобщиха от пресцентъра на Община Благоевград.
Декларацията може да бъде изтеглена от http://www.blgmun.com/scat3427/Deklaraciya_ZZD.html.
Екземпляр от декларацията може да бъде получен и на входа на парк „Македония“ в дните на фестивала. Те ще трябва да бъдат на място, което ще забави влизането в парка. Деклараторът заявява, че носи пълна отговорност за малолетното/непълнолетно лице по време на концертните вечери. Личните данни, които се попълват в декларацията се използват единствено и само за нуждите на въпросната декларация.