Доц. Генчо Милев: В последните 6 -7 години Добруджанският земеделски институт работи в силно конкурентна среда

Доц. Генчо Милев, зам.директор на Добруджанския земеделски институт край град Генерал Тошево, Добричка област, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Какви са цените на семената, които предлага Добруджанският земеделски институт тази година, и започна ли търговията?

Доц. Генчо Милев: Цените на житно-зърнените култури (пшеница, тритикале и ечемик), които предлага Добруджанският земеделски институт, са отново като миналогодишните. Смея да твърдя, че от няколко години тези цени не са променяни. Те са 850 лв. за тон за базови семена без ДДС. Тази година за първи път ще предложим и семена, които са само с апробация на поле без сертификат от ИАСАС (Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол) на цена 480 лв. за тон. Могат да бъдат в насипно количество. Сортовете са около 15-20. Общото количество от заготвените семена на всички сортове, най-вече пшеница, е около 500 тона.

Фокус: Надявате ли се на по-широк български пазар. Ваши колеги са споделяли, че земеделците предпочитат продукцията на чужди пазари?

Доц. Генчо Милев: Смея да твърдя, че допреди 6 -7 години Добруджанският земеделски институт почти беше монополист в предлагането на зърнено-житни култури, имам предвид пшеница. Но в последните 7 години Институтът вече работи в силно конкурентна среда, тъй като нашата икономика е отворена, от пазарен тип, и в последните 6 -7 години на нашия пазар оперират много мултинационални компании, много мощни, които предлагат също сортове пшеница на нивото на нашите и съответно потребителите имат желание да пробват и от друга селекция, да се убедят като добивност как стоят, като качество, като степен на адаптираност към нашите условия. В последните години този интерес на фермерите, особено едрите, е доста засилен, макар финансово да не е толкова изгодно, семената на международните компании са по-скъпи за тон, от порядъка на 1500 – 2000 лв. Една от причините най-вероятно е качество и количество съпоставимо с нашите сортове. За другите причини аз не бих могъл да отговоря. Разбира се, това е и възможност финансова, да си позволиш една такава цена.

Фокус: Как институтът се справя в условия на една такава силна конкуренция? Освен турските фирми имате ли и други чуждестранни партньори?

Доц. Генчо Милев:  Трябва да спомена, че може би от 8-10 години основни наши външни партньори са 3-4 фирми от Турция, които купуват наши сортове пшеница. Интересът е към пшениците от група А, т.е. твърди пшеници, от които се произвежда качествен хляб и брашното от тези пшеници служи за подобрител на брашно от по-малко качествени пшеници. С други страни засега имаме само научен обмен, но той не е комерсиален. Това са страни от Черноморския регион – Украйна, съседни на нас.

Фокус: По традиция всяка година Добруджанският земеделски институт участва със свой щанд в специализираното международно изложение „Селското стопанство и всичко за него“. Тази година какво представяте?

Доц. Генчо Милев: В това юбилейно XXV-то издание Добруджанският земеделски институт участва за 25-ти път. Нито едно изложение не е пропуснато. Тъй като есенната сеитба наближава, акцентираме на сортовете пшеница, ечемик и тритикале. Разбира се показваме и семена, които са пролетни – зрял фасул и слънчоглед. Специално за зеления фасул предлагаме 4 сорта, които са селекционирани за механизирано прибиране. Сортовете са неувивни, високодобивни, с традиционни за българския вкус качество, форма и големина. Освен това на щанда се прожектира едночасов филм, в който са представени основни моменти от работата на института. Предлагаме и хибриди маслодаен слънчоглед.

Фокус: Благодаря за този разговор!

Жулиета НИКОЛОВА