Доц. д-р Атанас Шопов: Панагюрецът Нешо Бончев е идеен архитект на промяната в българското училище през 70-те години на 19 век

Пазарджик. Роденият в Панагюрище Нешо Бончев е идеен архитект на новата образователна програма и цялостната промяна, на българското училище пред 60-те и 70-те години на 19 век. Това каза за Радио „Фокус“ – Пазарджик директорът на Исторически музей – Панагюрище доц.  д-р Атанас Шопов.  Той обясни, че Бончев е учител и просветен деец, убеден в ролята на просветата за издигане на културното равнище и за повишаване политическата активност на българския народ. „Значим дял в творчеството му заемат статиите за българските училища. В тях се разкриват възгледите на педагога и широкия и проницателен поглед на общественика. Просветителят Нешо Бончев начертава една програма за нашите училища, в която той излиза от българските условия, но заедно с това набелязва и широки перспективи пред бъдещото ни културно развитие. Той изтъква, че трябва да имаме практически училища, които да са свързани с всички отрасли на нашето стопанство“, допълни Шопов.

Ваня НИКОЛОВА