Доц. д-р Владимир Ходжев, БДББ: За решаването на проблема с фините прахови частици са нужни усилията на държавата, общините и всеки от нас

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Доц. д-р Владимир Ходжев, председател на Българското дружество по белодробни болести в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на радио „Фокус“ по  повод въздействието на фините прахови частици върху здравето

Водещ: Навлизаме в сезона на по-сериозното замърсяване на въздуха. Тези дни се очаква отново повишаване на фините прахови частици в някои градове. Да изясним на нашите слушатели защо тези невидими за нас частици създават проблем – тяхната големина или концентрация са определящи?

Владимир Ходжев: Първо ще си позволя да ви представя малко базисна информация. Фините прахови частици представляват прахови аерозоли. Те са съставени от твърди частици, малки водни капчици допълнително абсорбирани на повърхността и други химични субстанции, като метали, алергени и други. Частиците са с размери между 10 и 2.5 микрона и достигат до белите дробове. Най-малките, т.нар. „фини прахови частици“ са с размери 2.5 микрона в диаметър, обикновено са свързани с процесите на горените. След инхалиране достигат до алвеолите, тоест, до дихателните торбички, откъдето попадат в кръвообращението, а през него и до всички органи в човешкия организъм. Тоест, от значение е както големината, така и концентрацията на фините прахови частици.

Водещ: Кои са застрашените групи?

Владимир Ходжев: Това са хора, които имат заболявания на дихателната система-предимно астма, хроничната обструктивна белодробна болест, хроничен бронхит. Също така хора със спитващи заболявания на сърдечно съдовата система, исхемичната болест, артериалната хипертония. Деца, които все още имат незавършена във функционално отношение респираторна система и прекарват много време на открито. Така също и възрастни хора, които имат недиагностицирани заболявания от посочените по-горе. Попадналите частици в кръвообращението действат върху целия организъм. Източниците на тези фини прахови частици са различни– те могат да са пряко следствие от дейността на хората, като дизеловите двигатели, частици от износване на спирачки, катализатори, гуми, отоплението на твърдо гориво, пушенето в затворени помещения, селското стопанство и паленето на стърнища, строителството. Тоест, ние допринасяме с нашата дейност за образуване на тези прахови частици. Но трябва да се има предвид, че те могат да бъдат и от естествени източници-пожари, морска сол, прах от Сахара. И когато се съчетаят няколко фактора, например географско положение на град София /донякъде и Пловдив/, който е в котловина и е с недостатъчно добра вентилация, с наличие на температурни инверсии, ползване на битови инсталации за отопление на твърдо гориво и повишен трафик на автомобили, всичко това води до създаване на висока концентрация на фини прахови частици.

Водещ: Пушачите влизат ли в тази по-уязвима група?

Владимир Ходжев: Разбира се. Защото пушачите, една част от тях имат съпътстващи белодробни, сърдечно-съдове заболявания. По принцип техните дихателни пътища са изложени на действието на тютюневия дим, и когато към това се добавят и фини прахови частици, тоест, ефектът върху тяхното здраве на вредности се увеличава. И сега, много е важно точно в моментите, когато има голяма експозиция на фини прахови частици, да не се допуска допълнителни експозиции на тютюнев дим. Защото специално в затворените помещения тютюневият дим е главният фактор, който е източник на фини прахови частици.

Водещ: Заговори се за лични предпазни средства. Кои са най-подходящите при високите концентрации на фините прахови частици?

Владимир Ходжев: Мерките при решаването на проблема с фините прахови частици трябва да бъдат комплексни, каза за Радио „Фокус“ доц.  Владимир Ходжев, председател на Българското дружество по белодробни болести. Маските, за които толкова се говори, едни предпазват, други не и всяка маска има опреден период от време. Ако си сложим една маска и цял ден ходим с нея и се надяваме, че тя ще ни предпази, това няма да се случи. Така че мерките трябва да бъдат комплексни. Обществото трябва този въпрос наистина да го дискутира. Много е важно, че вие отново алармирате обществеността, но темата не трябва да се истеризира. Напоследък кой ли не се изказа по тази тема. Не съм си и представял, че у нас има толкова специалисти по фини прахови частици. Зад част от изказванията прозират интереси, които не са свързани със здравето на хората. Защото в един момент някой казва: „Хората са бедни“, когато трябва да увеличим данъкът на старите коли, но аз бих попитал: ако един беден човек се разболее, дали ще стане по-богат или още по-беден? Ние като общество трябва да решим какво правим нататък. В противен случай всяка зима ще си говорим едно и също. Наистина има мерки, които трябва да се предприемат. Тези мерки зависят от законодателството, данъците върху автомобили, режима на отдаване на помощи на социално слаби. Говорим как да бъдат произвеждани печките на твърдо гориво, какви да бъдат горивните камери, начина на отопление. И от друга страна има неща, които зависят от всеки един от нас. Ако аз си махна катализатора на колата, за да харча по-малко с 1 л гориво и да ми е по-мощна колата, ако използвам градски транспорт, ако използвам зелен билет, ако използвам велосипед – има редица неща, които ние като общество можем да решим, така че това е един много сериозен здравен проблем. Ако се обединим като общество и се набележат правилните мерки, този проблем би могъл да се реши. Той няма да стане за година и две, изискват се и доста усилия от цялото общество.

Водещ: А може ли човек да направи нещо, за да изчисти организма си от вдишването на тези частици?

Владимир Ходжев: След като ги вдиша тези частици, просто те попадат в организма. Това, което може да направи е да консумира повече плодове и зеленчуци, които са източник на витамини и антиоксиданти.

Водещ: Предложи се нормативна възможност на дните с рискови нива на фини прахови частици във въздуха от учебните заведения по преценка на родителите да бъдат освобождавани ученици с хронични заболявания на дихателните пътища, бихте ли добавили и други препоръки?

Владимир Ходжев: Това е едно от предложенията, които даде Българското дружество по белодробни болести. Тоест, деца, които са с астма, по преценка на техните родители, когато има такива дни с повишени фини прахови частици да има възможности техните отсъствия да бъдат извинени. От друга страна искам да кажа за един здрав организъм един или два дена мъгла и завишени нива на фини прахови частици не означава, че непременно той ще се разболее. Тоест, трябва точно да дефинираме проблема и да го решим, а не просто да си истеризира.

Водещ: Доц. Ходжев, ако кажем така на нашите слушатели – при възможност да намалят излизанията, да носят плътно поставени около носа си и устата плътни шалове или подходящи маски, да не проветряват стаите си, това донякъде ще намали проблема с вдишването на по-високата концентрация на тези частици?

Владимир Ходжев: До известна степен ще намали, но няма да го реши. Ако не се вземат конкретни мерки. Тоест, няма как да се спасим поединично. Обществото трябва да търси ключови решения.

Елеонора Чолакова