Доц. д-р Елица Петрова, Институт по рибни ресурси – Варна: Навлизането на инвазивни видове влияе върху биоразнообразието в Черно море

Фактор, който влияе върху биоразнообразието в Черно море, това е навлизането на инвазивни видове чрез връзката на Черно море със Средиземно море. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна доц. д-р Елица Петрова, директор на Института по рибни ресурси във Варна. Тя допълни, че част от навлизащите видове се адаптират към условията на черноморската екосистема и я повлияват. „Един такъв типичен пример е навлизането на Rapana venosa, който е инвазивен вид за басейна, адаптира се успешно към условията в черноморската екосистема през 50-те години на миналия век и нанася щети върху струпванията от черна мида, тъй като тя е основна негова храна. Друг пример са инвазивните макрозоопланктонни видове, това е ктенофора Mnemiopsis leidyi. Mnemiopsis leidyi се храни с дребен зоопланктон, който е основна храна на планктоноядните риби и съответно става техен конкурент“, каза още експертът. Доц. д-р Елица Петрова обобщи, че в сравнение с пикът на замърсяването в Черно море през 90-те години има известно възстановяване на екосистемата по отношение чистотата на водите, например някои хидрохимични параметри, концентрация на различни биогенни елементи и основно това е във връзка с намалената индустриална активност в региона.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА