Доц. д-р Елица Петрова, Институт по рибни ресурси във Варна: В живата морска експозиция на Аквариума са представени над 40 екзотични риби

В живата морска експозиция на Аквариума във Варна са представени над 40 екзотични риби. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна доц. д-р Елица Петрова, директор на Института по рибни ресурси във Варна. Аквариумът представя и над 30 морски и речни риби, както и хидробионти, като костенурки и тритон. „Специално от морските представители, които са характерни за нашия Черноморски басейн, може да се види морска котка, лястовица, морски дракон, който се води за най-отровната риба в Европа. Също така скорпид, също отровен вид за Черно море, звездоброец. От екзотичните видове интересни представители са пираните. От тях имаме както растителноядни пирани, така и хищни. Интересна риба е полиптерус, чиято родина е Африка и Сенегал. Тя е интересна с това, че диша и атмосферен въздух при засушаване на водоема, който обитава“, допълни доц. д-р Елица Петрова. В Аквариума е представена и една нова малка колекция от хидробионти, препарирани чрез метод, наречен диафонизация, т.е. телата на изготвените по този начин обекти придобиват напълно прозрачен вид с ясно разграничими по цвят хрущяли от кости. „Съхранените по този начин екземпляри  се консервират продължително време в безвредни за здравето на човека агенти. В момента работим по разширяване на колекцията. Освен че те са изключително атрактивни модели, този метод се използва и в науката за определяне на видова принадлежност при трудно отличаващи се по външни белези риби“, каза още доц. д-р Елица Петрова.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА