Доц. д-р Лъчезар Антонов изнесе публична лекция на тема „В криза ли е мултикултурализмът днес“

Благоевград. Доц. д-р Лъчезар Антонов, преподавател в катедра „Културология“ към Факултета по изкуствата, изнесе публична академична лекция на тема „В криза ли е мултикултурализмът днес?“. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пирин от ЮЗУ „Неофит Рилски“.

В рамките на лекцията беше представена промяна в начините на възприемане на мултикултуралистките подходи към етнокултурното многообразие в либерално-демократичните общества през последните две десетилетия и бяха откроени основните фактори, водещи до тази промяна.

В лекцията си доц. Антонов постави акцент и върху съществуващото несъответствие между политическата реторика, която през последното десетилетие често ни представя мултикултурализма като изчерпан и провалил се експеримент и политическата практика, която свидетелства за неговата устойчивост.