Доц. д-р Магдалена Миткова: Създаването на медицински факултет ще бъде невероятен плюс за Бургас

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

За учебната 2017/2108 година в университета „Проф. д-р Асен Златаров“ Радио „Фокус“- Бургас разговаря с ректора на висшето учебно заведение доц. д-р Магдалена Миткова.

 

Фокус:  Доц. Миткова, учебната година за университет „Проф. д-р Асен Златаров“ започна. Колко са студентите през учебната 2017/2108 година?

Доц. д-р Магдалена Миткова: Да. Учебната година при нас започна на 18 септември. Студентите първокурсници, които прекрачват прага на университета, са около 750. Имам предвид студенти, които са професионални бакалаври. За магистрите е рано да се каже колко ще са, защото в момента все още се записват, но ние сме уверени, че отново ще имаме над 1000 студенти, което е малко повече спрямо миналата година, което много ни радва.   

Фокус: Има ли още свободни места и в кои специалности?

Доц. д-р Магдалена Миткова: Да. Все още има свободни места. Разбира се, както в цялата страна, това са в инженерните специалности. Имаме още свободни места в „Химия“, „Екология“, „Химични технологии“, „Биотехнологи“, „Общо инженерство“, но бяхме дали малко по-висок прием, очаквайки че ще има насочване на студентите към инженерните специалности, но приемът е запазен на миналогодишното ниво в тежи инженерни специалности, но за съжаление, има свободни места там.

Фокус: Каква е причината?

Доц. д-р Магдалена Миткова: Бих каза, че причината е малко по-голямата сложност на инженерното образование. Има повече математика, физика, химия. Като че ли днешните деца, които завършват средно училище, не са много предразположени към тези предмети, а учениците, които са завършили езикови и математически гимназии, много често се насочват към обучение извън страната и ние всъщност губим този контингент ученици, които биха могли да се справят с инженерните специалности. Аз съм оптимист и мисля, че когато пазарът има нужда от инженери, тогава и учениците и родителите ще осъзнаят, че това е една много перспективна и доходоносна професия, защото е много важно човек да се ориентира в посоката, в която да бъде добре професионално развит в професия, която му носи удовлетворение и доходи. За ИТ специалистите имаме 100 % запълнен прием. Там сме увеличи бройките на 100 и те са запълнени, т.е. учениците и родителите виждат, че това е много перспективна специалност.

Фокус: Освен ИТ специалностите, кои са другите такива, които са предпочитани от младите хора?

Доц. д-р Магдалена Миткова: Много години поред ние запълвахме първо педагогическите специалности. Сега, след решението на правителството да увеличи заплатите на учителите, отново напливът е много сериозен за тези специалности. Там имаме 100 % запълване на бройките. 100 % запълване имаме и на специалност „Българска филология“, което е много сериозен плюс за университета. Това означава, че ще имаме учители по български език, а и не само ,но и начални и детски учителите. Педагогиката се оказва, че е в топ листата на университета по запълване. Запълване на бройките имаме и в икономическите, туристическите и здравните специалности.

Фокус: Предлага ли университетът допълнителни програми за образование?

Доц. д-р Магдалена Миткова: Предлагаме следдипломна квалификация, което означава, че специалистите, които са завършили висше образование, могат да участват в такива курсове. Имаме и допълни учебни програми във факултативните и в избираемите дисциплини, които се избират от нашите студенти. Нашите студенти участват и в големи европейски проекти на МОН за студентски стипендии, като в момента се провежда поредната фаза. Много е успешен проектът за студентските практики, защото младите хора отиват на практика в реална работна среда и голяма част от тях след това получават предложение за работа, което е много сериозен плюс за тях къде ще протече началото на кариерното им развитие .

Фокус: Кои страни посещават?

Доц. д-р Магдалена Миткова: По програмата Еразъм + съответно имаме студенти в Германия, във Франция, в Литва, в Румъния. Имаме студенти и от Казахстан.

Фокус: Какви магистърски и докторски програми предлагате?

Доц. д-р Магдалена Миткова: Предлагаме много широк набор от магистърски програми. Те бяха 63, но ние решихме всяка специалност да предложи по три магистърски програми, които са най-търсените. Това са икономическите програми, много сериозно търсени са педагогическите магистратури. Магистърски програми в момента имаме и в компютърни системи и биотехнологии, в химия и химични технологии. Между другото, те непрекъснато подлежат на акредитация. През октомври идва комисия за още по три магистърски програми и се надяваме на успешна акредитация. Всички наши докторски и магистърски програми са изписани на сайта на университета. На последния Академичен съвет обявихме допълнителни места за кандидати по образователно- квалификационна степен „доктор“, така че те ще излязат следващия месец в държавен вестник и очакваме нашите умни студенти да продължат образованието си с докторантура.

Фокус: Какво е финансирането на университета?

Доц. д-р Магдалена Миткова: Финансирането на университета е както на всички останали държавни висши учебни заведения, т.е. от бюджета, който се гласува от Министерски съвет и то е свързано с броя студенти, които обучаваме, и съответно с качеството на обучение. За 2018 година все още нямаме предоставен бюджет, но миналогодишния беше намален в сравнение с предходния, но това е във връзка с намалението броя на приема на студенти. В цялата страната броят на местата в университетите е по-голям от завършващите ученици. Много е интересно обаче, че започнаха да кандидатстват млади хора, които са завършили образованието си преди 7-8 години и са решили, че трябва да го продължат.

Фокус: Общинските съветници решиха сградата на факултета „Обществено здраве и здравни грижи“ да се продаде и парите да се вложат за довършването и оборудването й. Как ще се отрази това на университета?

Доц. д-р Магдалена Миткова: В момента във факултета се обучават хора в специалностите „Медицински сестри“, очакваме акредитация за акушерки , медицинска рехабилитация и ерготерапия. Голямата ни амбиция и мечтата на бургазлии е да акредитираме специалност „Медицина“ и тогава към името ще добавим факултет по „Медицина, обществено здраве и здравни грижи“. За да акредитираме специалност „Медицина“, трябва да отговорим на много високите изисквания на Националната агенция за оценка и акредитация, която е свързана с наличието на сграден фонд и  на апаратура. Изключително сме благодарни на обс-Бургас, защото виждаме, че ще имаме финансиране, с което ще завършим сградата и ще успеем да оборудваме поне два етажа. За да получим акредитация, трябва да покажем готовност, че можем да обучаваме студентите за първите три години. Аз съм с големите надежди, че ще успеем да направим това, защото сме предприели всички възможни стъпки. При положение, че имаме и необходимото финансиране, трябва да положим необходимите административно-организационни усилия , за да го постигнем.

Фокус: Колко души ще могат да се обучават по специалност „Медицина“?

Доц. д-р Магдалена Миткова: Това е въпрос на разчет. Ние правим разчет на сериозни бройки, но обикновено се започва с по-малък прием и с годините броят на студенти нараства. Важното е да организираме апаратурата, материалната база. Много от кабинетите са готови, защото имаме обучение по химия, физика, биохимия, биофизика, т.е. имаме стабилна база за първата година. Единствено анатомичните кабинети са нещо ново за нас, но ще се справим и с това.

Фокус: Има ли интерес от страна на младите хора да учат медицина?

Доц. д-р Магдалена Миткова: Беше проведено проучване от страна на Община Бургас и според резултатите имаше изключителен интерес от бургаските ученици към обучение по медицина. Същевременно имаме непрекъснато запитвания от страни на ЕС и извън него за такова обучение, така че има интерес и ние трябва да го организираме. Това ще бъде невероятен плюс за Бургас, защото ще дойдат реабилитирани преподаватели, което означава признати специалисти, които ще преподават в университета, но голяма част от тяхната дейност ще бъде в университетската болница, което означава, че ще се повиши нивото на здравеопазването в Бургас , което ще е добре за всички нас. Няма да бъде необходимо да пътуват нашите болни и роднините им до близките и далечните градове, за да търсят лекарска помощ, ако могат да я намерят тук, на място. Това ще бъде прекрасно.

Мария РУСЕВА