Доц. д-р Миланка Славова, УНСС: Провеждаме успешна кандидатстудентска кампания в навечерието на 100-годишнината на университета

Снимка: УНСС

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) запълни всички планови места на първо класиране. За тазгодишната кампания и желаните специалности от кандидат-студентите разговаряме с доц. д-р Милана Славова, зам.-ректор по обучението на образователно квалификационна степен „бакалавър“ и продължаващо обучението в УНСС, в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“

Водещ: Университетът за национално и световно стопанство запълни всички планови места на първо класиране. Г-жо Славово, как определяте вие тазгодишната кампания?

Милана Славова: Бих я определила като много успешна, тъй като университетът има около 1200 студенти над плановите места, които са проявили интерес да участват в класирането. Така че това наистина е една много добра година за УНСС.

Водещ: На какво дължите успешната кампания?

Милана Славова: На много фактори дължим успешната кампания. Разбира се, на първо място това е авторитетът на УНСС. Това ще бъде нашият 99-ти випуск, тъй като ние навлизаме в 100-годишнината на университета, която ще се чества на 21 май и ще има много мероприятия, които ще бъдат посветени на тази дата. И мисля, че традицията определено играе много важна роля при избора на висше училище, в което младите хора да продължат образованието си. На второ място това е много добрата връзка, която ние имаме със средните училища в България, особено с професионалните гимназии. Към УНСС е създадена Асоциация на икономическите училища в България. Ние много добре сътрудничим с тези училища, те се явяват на нашите национални състезания и конкурси, които не са лесни, и там младите хора доказват от самото начало, че те наистина се борят, за да бъдат студенти в УНСС, печелят състезания. Така че това също е един много важен фактор. Разбира се, не на последно място това са интересните специалности, които университетът предлага, разнообразието, възможността студентите да влязат първо в професионални направления и след това да изберат своята специалност. Мисля, че това също оказва положително влияние. И не на последното място упоритата работа на администрация, на преподаватели да привлечем студенти.

Водещ: Ще има ли промени в учебния график и процес по някакъв начин?

Милана Славова: Не, ние се придържаме към традиционния график. Ще започнем в началото на месец октомври. В нашия университет, във всички университети има два семестъра. След всеки семестър ние имаме поправителна сесия, след това имаме годишна поправителна сесия. Разбира се, желателно е младите хора да се справят още на първото си явяване на изпит, но така или иначе сме дали възможности, ако им е трудно да се адаптират към висшето образование, да имат шанс да се явят отново и да покажат добри резултати. Така че от гледна точка на графика няма да има промени.

Водещ: Какви са вашите очаквания, доц. Славова, относно записванията на кандидат-студентите? Попълнили сте бройката, но относно записванията какво очаквате?

Милана Славова: Да, всъщност, ние наистина попълнихме, обявихме класирането. От днес започва записването. То ще продължи до 13 юли по отношение на първото класиране. И тук бих искала да подчертая нещо, което понякога младежите забравят – да, разбира се, те могат да бъдат и в резервите, но да имат шанс да се класират във второ и трето класиране, те трябва да подадат документи за участие в класирането. Така че аз бих обърнала внимание те да влязат на сайта на университета, да прочетат внимателно какви документи са необходими и след това да участват в потвърждаване на възможностите за класиране. Вижте, на първо класиране често се запълват 80-85% от местата, така че ние считаме, че още на първо класиране ще имаме много ясно виждане за това дали наистина участвалите в класирането са и младежи, които ще продължат образованието си. Но има и такива млади хора, които изчакват второ, трето класиране, тъй като принципът на всяко класиране е да се класираш на по-добро или по-точно на по-желано от теб място по отношение на професионално направление. Така че нормално е второ и трето класиране също да се запълват от кандидат-студенти. Миналата година бих искала да кажа, че имахме и повече от 500 студенти платено обучение, така че онези от младите хора, които няма да успеят да се класират на плановите места, могат да се запишат платено обучение в УНСС.

Водещ: Променя ли се тенденцията за желаните специалности или тя остава същата като от предишни години?

Милана Славова: До голяма степен остава същата. Специалностите по „Финанси, счетоводство и контрол“, „Икономика и бизнес“, „Икономика на инфраструктурата“, „Право“, също така „Икономика с чуждоезиково обучение“, „Икономика на английски език“ се запазват като желани специалности. В тези професионални направления има много интересни специалности, например в „Икономика на инфраструктурата“ има такива специалности, като Логистика, като Икономика на търговията. Така че младите хора, надявам се, са проучили внимателно тези професионални направления и след това, след втори курс ще могат да изберат специалност. Тъй като бих искала да подчертая, че в УНСС студентите се приемат в професионални направления, тоест, те учат един университетски блок с едни и същи предмети, и след това в трети курс избират специалност.

Водещ: Доц. Славова, ще има ли промени в таксите за обучение тази година?

Милана Славова: Не, няма да има промени в таксите за обучение, те са обявени на сайта. Имам предвид държавната поръчка, има малко увеличено платено обучение.

Йоланда ПЕЛОВА