Доц. Д-р Николай Кънев: 50 години от създаването си чества Историческият факултет при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

50 години от създаването си чества Историческия факултет при Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Това е най-старата подобна академична структура, извън столицата, обобщи в предаването „Царевград Търнов – славата и величието на България“ на Радио „Фокус“ временно изпълняващия длъжността декан доц. д-р Николай Кънев. Повече за дейността на структурата и празника, прочетете в пълния текст на интервюто.

 

Фокус: Тъй като постиженията на Търновската историческа школа са изключително много и разнообразни, дали е възможно на кратко да обобщим част от тях?

Доц. д-р Николай Кънев: Това е един изключително обширен въпрос. Първо искам да кажа, че днес факултетът празнува своята 50-годишнина. Тъй като той е създаден през 1968 година, което го прави най-старият извън столичен факултет в страната. През тези 50 години Историческия факултет се утвърди като най-важното средище на историческото познание извън столицата, което определено можем да кажем, че е конкурент на Софийската историческа школа. В България, в крайна сметка има две исторически школи – Софийската и Търновската и е гордост за нас, че успяваме да поддържаме едно високо качество, което ни дава правото да говорим за Търновска школа в изучаването и обучението по история. В последните години успехите на историческата наука в България наистина са впечатляващи. Доказателство за това са големите научни прояви, които организира факултета. На първо място бих искал да поставя честването на 830-годишнината от възстановяването на българската държава от Петър и Асен, през 2015 година. То беше ознаменувано с една огромна научна конференция, едва ли не конгрес. Тя събра в Търново не само представителите на цялата българска медиевистика, но и именити учени от различни страни в Европа, Азия и Америка. Имаше представители на САЩ, половината европейски страни и Казахстан. Трудно в момента можем да си представим, че някой друг в България, в областта на нашата наука, е в състояние да събере толкова много учени, от толкова много страни, на едно място. И това е доказателство за качеството на историческите изследвания в Търново. Мога да изредя множество конференции, които са от този порядък, но ще си позволя да спомена само последната, която приключи преди буквално няколко дни. Това беше голямата международна научна конференция „Владетел, държава и църква на Балканите“, която беше в чест на 60-годишнината на проф. Пламен Павлов. Името му е, само по себе си, емблема на Търновската историческа школа, така че тази конференция не случайно събра над 100 учени от цял свят. Имахме учени от САЩ, Полша, Русия, Украйна, Гърция, Сърбия, Казахстан и много други, както и цвета на българската медиевистика. Тя премина на изключително високо ниво. Радващо е за нас, че нашите научни прояви са наситени с най-важното в историческите изследвания – това, което се нарича научен принос.

Фокус: Всичко това, което изброихте, е част от приноса на Историческия факултет за това ВТУ да е сред водещите университети у нас. Какво още се прави в тази насока?

Доц. д-р Николай Кънев: От където и да го погледнем – и от научна, и от преподавателска гледна точка, успехите на факултета са наистина впечатляващи. Достатъчно е да кажем, че в рамките на Великотърновския университет Историческия факултет има най-високата акредитационна оценка – 9.52, което ни поставя и на лидерска позиция в национален мащаб. Тази оценка е доказателство за високото качество на обучение. Така, че нашите преподаватели и нашите студенти имат основание да се гордеят. Ние не сме на случайно място. Не искам да правя сравнение с други академични институции, макар че те биха могли да ни покажат разликата в позиционирането. Но сама по себе си, мисля че тази акредитация говори достатъчно много. Във факултета работят близо 60 преподаватели, от които почти всички са хабилитирани лица, което е един изключителен успех. Те са професори, доценти, имаме и няколко доктори на науките. В нашия факултет освен история, се изучава география. И нашата катедра може да се похвали с единствения, извън столицата, голям доктор по географските науки. Това е проф. Атанас Дерменджиев. В историческата гилдия, освен проф. Пламен Павлов, при нас работят емблеми на историческата наука, които често могат да бъдат видени и в различни специализирани телевизионни предавания. Това са проф. Милко Палангурски, проф. Петко Петков. Всъщност, по – добре да не изброявам имена, защото, може би, трябва да изброя почти целия състав на факултета. Чест е за нас да каже, че преподавателският ни състав е изключително качествен и утвърден в национален и международен план.

Фокус: Освен това, Вие имате и голям принос за развитието на туризма в региона с вашите научни изследвания. Нека кажем няколко думи и в тази насока.

Доц. д-р Николай Кънев: Да, нашият факултет и колегите изключително много работят в областта на културно – историческото наследство. Не случайно ние имаме и такава специалност, както в бакалавърска степен, така имаме и магистърска програма „Културно-историческо наследство“, имаме и „Културен туризъм“. Тоест факултетът работи съвсем целенасочено в развитието на кадри за обслужване на културния туризъм и развитие на културно – историческите ресурси. Също така трябва да кажем, че в нашия факултет от миналата година е единствената акредитирана докторска програма по културно-историческо наследство в цялата страна. Това също само по себе си е забележителен факт и показва огромните ни усилия в тази насока. Нашите  възпитаници са изключително добре подготвени в областта на културно-историческото наследство и една част от тях, тези които специализират културно-исторически туризъм, са готови попълнения за развитие тази жизнено важна сфера на туризма.

Фокус: Като финал, в духа на празника, какво ще пожелаете на всички ваши колеги и студенти?

Доц. д-р Николай Кънев: Това, което искам да пожелая на всички колеги, студентите и факултета е този юбилей, който отбелязваме, да не е последният такъв значим исторически юбилей, защото аз съм убеден, че Историческият факултет на Великотърновския университет ще пребъде и ще продължи да бъде основен стожер на академичното познание в България. Пожелавам на нашите студенти да израстват като личности, като професионалисти и като родолюбци.

Луиза ТРАНЧЕВА