На 100 % е изпълнен план приемът в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ през настоящата учебна година, увеличава се броят на задочните студенти

Велико Търново. На 100 % е изпълнен план приемът в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ през настоящата учебна година. Увеличава се значително броят на задочните студенти. Това поясни в предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново зам.-ректорът на учебното заведение доц. д-р Николай Нинов. Той уточни, че броят на записаните студенти във всички форми на Образователно квалификационна степен „бакалавър“ е 816. „От тях 524 са в редовна форма (държавна поръчка), при 522-ма записани за предходната учебна година, 7 в редовно платено обучение, 140 в задочно обучение (държавна поръчка), при 369 от предходната година и за платено задочно обучение 145, при 131 от предходната година. Записаните студенти в ОКС „магистър“ са  82-ма в редовна форма /държавна поръчка, 19 – за платена поръчка и 707 в дистанционна форма на обучение“, посочи още зам.-ректорът. Той допълни и, че през настоящата учебна година в Стопанска академия има разкрити  седем нови магистърски програми, като пет от тях са на английски език. „В топ 5 на специалностите при обучението в ОКС „бакалавър“ за новата учебна година са специалностите „Финанси“, „Счетоводство и контрол“, „Застраховане и социално дело“,  „Икономика на туризма“ и „Аграрна икономика“. Най-предпочитаните магистърски програми са„Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия“, „Финансов мениджмънт“, „Валутен, митнически и данъчен контрол“, „Финансов контрол и външен одит“ и „Финансово управление в публичния сектор“, обобщи доц. Нинов. Той посочи, че във висшето учебно заведение има записани и шестима чуждестранни студенти от Сърбия и Украйна. Освен това се запазва интересът към програма „Еразъм +” и от страна на българските висшисти.

Луиза ТРАНЧЕВА