Доц. д-р Николай Нинов, зам.-ректор: На 100 % е изпълнен план приемът в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ през настоящата учебна година, увеличава се броят на задочните студенти

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ е един от основните двигатели за развитието на Свищов от години насам. Благодарение на висшето учебно заведение в града остават десетки, дори стотици образовани млади кадри, които активно се включват в икономическия живот. Част от тях са представители и на местната власт. Какво е нивото на сътрудничеството между Общината и Академията,  как протича новата учебна година и в какви насоки ще се развива училището, прочетете в интервю за предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново със зам.-ректора на Стопанска Академия доц. д-р Николай Нинов.

 

Фокус: Доц. Нинов, на какво ниво е сътрудничеството между Община Свищов и СА „Димитър А. Ценов“, работи ли се за неговото развитие и каква подкрепа получавате Вие от местната власт?

Доц. д-р Николай Нинов: Оценката ми за нашите взаимоотношения е изключително висока и се радвам, че ми задавате този въпрос. Благодаря за всички усилия, които полага общинската администрация в лицето на кмета Генчо Генчев и неговите заместници, както и на д-р Кристиян Кирилов – председател на Общинския съвет за активното участие в академичния живот и подкрепата и разбирането, което срещаме от тях. Последното ни съвместно мероприятие беше откриването на новата 2017/2018 учебна година, на което един от наградените 9 пълни отличника на випуск 2013, получи специална грамота лично от кмета общината , плюс 1000 лв. парична награда с решение на Общинския съвет.

Фокус: Вие активно си сътрудничите с Общината в различни инициативи, които имат не само образователна насоченост, но винаги са в полза на града. Какво предвиждате в близкото бъдеще?

Доц. д-р Николай Нинов:  Свищовското висше училище е обърнало поглед към българската диаспора в Украйна, Турция, Кипър, Македония и други страни в опита си да ги привлече и да им даде възможност да придобият висше образование при нас. Именно в това си начинание работим активно с общинската администрация, която ни съдейства с необходимото да представим Висшето училище и община Свищов в най-добрата им и привлекателна светлина.

Фокус: В много от така наречените студентски градове у нас основен проблем е липсата на комуникация между образованието, бизнеса и управляващите. При Вас има ли подобни проблеми ?

Доц. д-р Николай Нинов:   Не бих казал, че имаме проблем с диалога с местните бизнес и управа. Напротив старанието ни е насочено в посока на търсене на успешна формула, чрез която да си сътрудничим, подпомагаме и решаваме взаимните проблеми, а те са като навсякъде в страната – обезлюдаването на общината, миграцията на младите хора, липсата на нови работни места, големия брой кадри с висше образование, които могат да се реализират и т.н. Дискусия обаче има, има и чуваемост от всяка страна и проява на разбиране от здравомислещите участници в този процес.

Фокус: Преди броени дни в Свищов започна новата академична година, има ли увеличение или намаление в броя на студентите?

Доц. д-р Николай Нинов: За учебната  2017/2018 година Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов е реализирала 100 % от утвърдения с план-прием на студенти в Образователно – квалификационна степен „бакалавър“ и ОКС „магистър“.

Броят на записаните студенти за тази учебна година във всички форми на обучение за ОКС „бакалавър“ е 816. От тях 524 са в редовна форма (държавна поръчка), при 522-ма записани за предходната учебна година, 7 в редовно платено обучение, 140 в задочно обучение (държавна поръчка), при 369 от предходната година и за платено задочно обучение 145, при 131 от предходната година. Записаните студенти в ОКС „магистър“ са  82-ма в редовна форма /държавна поръчка, 19 – за платена поръчка и 707 в дистанционна форма на обучение.

Фокус: Има ли разкрити нови специалности и магистърски програми? Кои са най-предпочитаните?

За учебната 2017/2018 г. са разкрити следните нови магистърски програми „Електронен бизнес и дигитални пазари“, „Управление на международни проекти“, „Управление на международни проекти (на английски език)“, „Бизнес аналитика (на английски език)“,  „Мениджмънт на туризма (на английски език)“, „Хотелиерски мениджмънт (на английски език)“,  „Счетоводство и одит (на английски език)“. В топ 5 на най-предпочитаните специалности при обучението в ОКС „бакалавър“ за новата учебна година са „Финанси“, „Счетоводство и контрол“, „Застраховане и социално дело“,  „Икономика на туризма“ и „Аграрна икономика“. Най-предпочитаните магистърски програми са„Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия“, „Финансов мениджмънт“, „Валутен, митнически и данъчен контрол“, „Финансов контрол и външен одит“ и „Финансово управление в публичния сектор“.

Фокус: В последните години сякаш се усеща пренасищане на пазара на труда с кадри с различно по вид икономическо образование. Разкривате ли нови перспективи за развитие, свързани с икономиката?

Доц. д-р Николай Нинов: Не ние, а пазара е онзи, който диктува на всички, в това число и на висшите училища, как да модифицират портфолиото от специалности, които да предложат на бъдещите студенти. Пренасищането от кадри с икономическо образование е факт, но не бива да интерпретираме същия едностранчиво. Факт е, че в последните няколко години в Топ 10 на най-търсените специалисти от страна на бизнеса са: корпоративни мениджъри, счетоводители и финансисти, застрахователи, ръководители на проекти, търговски представители и други, тоест все специалности, в които Стопанската академия не само има дългогодишни традиции, но в някои от тях е и пионер у нас.

Фокус: Стопанска академия е известна не само с висококачественото образование, което осигурява, но и с активните практически занятия, с които студентите имат възможност да придобиват опит. Продължавате ли и през настоящата година да подкрепяте този модел?

Доц. д-р Николай Нинов: Разбира се! Това е част от концепцията за устойчивост на очакваните резултати в контекста на многогодишните усилия по въвеждането на тази добра практика. Десетки са партньорствата с представители на публичния и корпоративния свят, които целят именно развиването на така нужните и високо оценявани от работодателите практически умения. Стотици пък са обявите за всякакъв род стажантски програми, обучения, практики и т.н., които стават достояние на нашите студенти посредством активната работа на екипа на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. В рамките на този център има регистрирани над 1500 ползватели на услугите по кариерно консултиране и развитие.

Извън това Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов вече е усвоило над 1300 места по проект „Студентски практики-фаза 1“, като за целта има сключени 108 договора с обучаващи организации и в пъти повече договори с ментори, които да подпомагат обучението на нашите възпитаници.Това е един от най-сериозните проекти, в които свищовското висше училище е бенефициент, който дава възможност на всеки, който желае да затвърди своите теоретични познания и да ги трансформира в практически такива в реална работна среда, с което да извърши така наречената финна настройка на съобразно изискванията и очакванията на бъдещите им работодатели.

Фокус: Какъв е броят на чуждестранните студенти при Вас?

Доц. д-р Николай Нинов: Броят на чуждестранните студенти, обучаващи се към момента в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ е 6. Те са от страните Сърбия и Украйна. За учебната 2017/2018 година очакваме към тях да се присъединят още 2-ма студенти от Украйна.

Голям интерес отчитаме по отношение на възможността за придобиване на двойна диплома с Донецкия национален университет „Васил Стус“ (Виница, Украйна) в специалност „International Financial Managment“, от страна на украински студенти.

Фокус: Има ли интерес от страна на българските висшисти към международни програми за обучение и практика и къде най-често избират да учат те?

Доц. д-р Николай Нинов: Интересът към програма „Еразъм +“ се запазва, като тенденцията е към повишаване броя на желаещите студенти и докторанти за участие по програмата с цел практика в чуждестранни университети или компании. Броят на студентите за академичната 2016/2017 година е 10 студенти, участвали в мобилност с цел обучение, 6 докторанти и 4 студенти, осъществили мобилност с цел практика. През зимният семестър на академичната 2017/2018 година, мобилност с цел обучение ще осъществят 6 студенти, а с цел практика – 4 студенти. Предстои подбор на кандидати за летен семестър на академичната 2017/2018 година, като отворените позиции за студентска мобилност са 15 с цел обучение и 10 с цел практика. Най-предпочитаните дестинации от студентите от студентите са Полша, Чехия, Словакия, Турция, Германия и Португалия.

Фокус:Осигурявате ли Вие, като висше учебно заведение, някакви персепктиви за развитие след приключване на образованието и какви?

Доц. д-р Николай Нинов: След успешно завършване на курса на обучение в ОКС „Магистър“, всички студенти отличили се в процеса на обучение получават информация и покана да се включат в конкурсите за ОНС „Доктор“, където могат да надградят знанията и да развият своите изследвания в желаната от тях посока с помощта на научен ръководител – хабилитирано лице от съответната специалност. Тази опция напрактика подсигурява банката с човешки ресурси и много от колегите, в това число и аз сме продукт именно на тази политика на насърчаване на младите хора.

Луиза ТРАНЧЕВА