Доц. д-р Преслав Пеев: Засилва се интересът към приключенския туризъм в България и Румъния

Туризмът на транснационално ниво в Румъния и България е секторът, разполагащ с ценен потенциал за развитие, който все още не е използван, и който може да бъде източник на атракция, както за инвеститорите, така и за туристите. Това заяви за Радио „Фокус“ – Варна доц. д-р Преслав Пеев, ръководител на Секция „Морска геология и археология”, към Институт по океанология – БАН. Той посочи, че пазарът на приключенския туризъм отбелязва положително развитие и постоянно възходящ тренд. Търсенето на приключенския туризъм, за опознаване на транснационалното подводно културно наследство продължава да се разширява и може все повече да допринесе за просперитета на румънските и българските черноморски общности. Доц. Пеев, посочи, че румънско-българското сътрудничество се подкрепя от исторически и регионални фактори, не само от принадлежността към едно и също географско и политическо пространство. Транснационалното сътрудничество допълва икономическите, социалните и политическите отношения между двете страни. Това транснационално сътрудничество също така подпомага политиката на Европейския съюз за сътрудничество между държавите-членки и подкрепата на националните икономики чрез общи политики.
Румъния и България като дестинация за приключенски туризъм имат огромен потенциал за практикуване на подводното гмуркане.
Туристическият потенциал на двете страни е привлекателен както по отношение на подводни защитени територии, изкуствени рифове, подводно биоразнообразие, така и чрез потопени кораби, останки от крепости под вода, артефакти.
„Приключеният туризъм за гмуркане под вода може да помогне да се генерират приходи за местното население и да се ускори развитието на Западния черноморски регион“, категоричен бе специалистът.
Доц. Преслав Пеев посочи, че проектът „Подводни туристически културни маршрути в Западната част на Черно море“ има за цел да популяризира приключенския водолазен туризъм и да повиши туристическия потенциал на Западното Черноморие чрез идентифициране и популяризиране на подводното археологическо наследство на западното черноморско крайбрежие.
По думите му, целта на проекта е да изследва подводното наследство на Западното Черноморие, за да популяризира новия туристически пакет „Подводни културни и туристически маршрути в Западното Черноморие“ в подкрепа на нови възможности за развитие на малките и средни предприятия.
Десислава ВАСИЛЕВА