Доц. д-р Радост Асенова, СОИБОМ: Трябва да се търсят механизми за привличане на младото поколение към специалността „Обща медицина“

снимка: Сдружението на обучителите и изследователите в България по обща медицина (СОИБОМ)

Интервю на Радио „Фокус“ – Пловдив с доц. д-р Радост Асенова – председател на Сдружението на обучителите и изследователите в България по обща медицина.

Фокус: XI-та научна среща на Сдружението на обучителите и изследователите в България по обща медицина (СОИБОМ) се провежда в София от днес до 29 септември. Доц. Асенова, какви са целите на този форум?
доц. д-р Радост Асенова: Целта на този форум е в интерактивна среда са се обсъждат проблеми, които вълнуват общопрактикуващите лекари и специалисти. Настоящият форум е посветен на проблемите на пациентите с кардиологични заболявания и всъщност ние търсим подходи за сътрудничество между специалистите общопрактикуващи лекари и специалистите и специалистите кардиолози. Затова и партньор на събитието е Българската лига по хипертония. Очакваме да има задълбочени дискусии по този проблем.
Фокус:
Какви са проблемите при обучението по Обща медицина?
доц. д-р Радост Асенова:
Проблемите са разнообразни и от различно естество, на различни нива, но, поне според мен, те са такива проблеми, които могат да бъдат решени при наличие на чуваемост и при воля, разбира се, за разрешаването им. Проблемите могат да са свързани и с качеството, с практическото обучение на различните нива и най-вече с добрата координация между отделните институции, включени в обучението, която все още не е налице.
Фокус: Има ли интерес към специалността „Обща медицина“ или напротив?
доц. д-р Радост Асенова: Мисля, че ако говорим за броя специализанти към университетите, има достатъчен брой специализанти. Ние търсим млади колеги. От тази гледна точка има много неща, върху които трябва да се работи и да се търсят механизми за привличане именно на младото поколение. Така че, не мога да кажа, че специалността е нежелана, но има какво да се търси и да се прави в тази насока.
Фокус:
Как се реализира следдипломното обучение?
доц. д-р Радост Асенова:
В годините следдипломното обучение се е развивало по различен начин. С едно последните изменения в наредбата на практика се създава нов ред за специализация, който поставя нови отношения между общопрактикуващия лекар и специализантите. Основните нови акценти са това, че колегите трябва да бъдат на трудовоправни отношения със специализантите. Това поставя доста въпроси, които според нас трябва да бъдат изяснени, за да може да има качествено и смислено обучение.
Фокус:
Какъв е статутът на специализантите по обща медицина?
доц. д-р Радост Асенова: Като на всеки един специализант. С новата наредба те ще бъдат наети към практиките за първична медицинска помощ. Оттам произтичат всичките права и отговорности, които имат. Като всеки един на трудовоправни отношения.
Фокус:
На какво ниво е научно-изследователската работа в условията на първична медицинска помощ, има ли стимули и какви са те?
доц. д-р Радост Асенова:
Научно-изследователската дейност е висш пилотаж и мисля, че в годините се е постигнало доста. Бих искала да споделя това, че университетите са акредитирани за докторска програма „Обща медицина“. Това е голямо постижение. Нашата организация развива научно-изследователска дейност. Ние участваме в множество проекти на международно ниво. Сега ще спомена един от тях, който е вътреуниверситетски към МУ-Пловдив и приключи скоро – за фамилната хиперхолестеролемия. Опитваме се да развиваме това направление. С промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се дава възможност за клинични изпитания на ниво първична медицинска помощ. Специалността е мултидисциплинарна и ние се радваме, че тя е обект на интерес не само от общопрактикуващите лекари, но и от други специалности. В доклад, с който трябваше да се представим на европейски форум, с колегите изготвихме информацията и се оказа, че не само общопрактикуващи лекари, но и много други, включително тесни специалисти, са използвали като обект общомедицинска практика за техните проучвания. Така че, вървим бавно, но в правилната посока.
Фокус: Как ще коментирате отсрочката, която беше дадена на  личните лекари за придобиването на специалност „Обща медицина“?
доц. д-р Радост Асенова: Аз съм малко крайна, това е личното ми мнение, но за мен тя е безкрайна. Аз съм в системата от самото начало и за мен, разбира се, трябва да се правят компромиси, но трябва да си даваме сметка на каква цена. Даването на подобна отсрочка в никакъв случай не е добре за имиджа на „Обща медицина“. И според мен трябва да се търсят други механизми, с които да се разреши проблема не просто за година или две, даже и по-малко, а всъщност да мислим за 10 години напред така, че наистина да се обезпечим с кадри.
Фокус:
Възможно ли е дистанционно обучение за личните лекари?
доц. д-р Радост Асенова:
Всичко е възможно. Въпросът е какво го налага и дали се налага. Моето лично впечатление е, че нямаме готовност за провеждането на дистанционно обучение. За мен то трябва да е като допълнителна форма, в никакъв случай основна форма на обучение. И трябва да сме много осторожни, защото това не трябва да компрометира теоретичната подготовка на колегите.
Тони МИХАЙЛОВ