Доц. д-р Христо Паунов: Българските граждани добре познават конституцията, но все по-често се срещат политици, които не я познават

Пловдив. Българските граждани добре познават конституцията, запознати са със своите правата. Това каза в интервю за Радио „Фокус”- Пловдив доц. д-р Христо Паунов, зам.-декан на Юридическия факултет в ПУ и преподавател по конституционно право и конституционно правосъдие, по повод 140 години от подписването на Търновската конституция. Според него, обаче напоследък все по-често се забелязва, че много политици не познават добре конституцията. „Вярно е, че в България няма училище за политика, но независимо от това, независимо от образованието им, политиците трябва да имат и едни минимални познания за това какво представлява конституцията, какви са правомощията на основните държавни органи, какви са основните принципи в конституцията”, каза още доц. Паунов.
По повод честите призиви за промяна на конституцията доцентът посочи, че сега действащата конституция на България е била променяна 5 пъти в този не малък период от време. Промените са били изключително наложителни и премерени, като 4 от поправките са били неизбежни и са били свързани с приемането ни в ЕС, а последната поправка е била в сферата на съдебната власт. Според доц. Паунов обаче, призивите за промяна на конституцията трябва винаги да бъдат свързани с един добър анализ на експерти, за да се постигне широк обществен консенсус. „Защото, конституцията е основният закон за страната, тя е върховният закон, но тя е и общественият договор, около който ние гражданите сме се обединили и който стои във основата на управлението на държавата”, добави доц. д-р Христо Паунов. „И затова си мисля, че когато започне да се говори за промени на конституцията, трябва да се направят точно преценките какво точно и доколко е необходимо да се промени”, каза още той.

Цветана ТОНЧЕВА