Доц. д-р Явор Бояджиев: Хората, обитавали праисторическата могила в село Юнаците през халколита са част от високо развита цивилизация

През това археологическо лято специалистите, които прочуват праисторическата могила в село Юнаците, направиха интересни открития. За хода на разкопките и откритите артефакти, Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за коментар ръководителя на проучванията доц. д-р Явор Бояджиев от НАИМ при БАН.

Фокус: Доц. Бояджиев, какви са резултатите от проучванията през това лято на праисторическата могила в село Юнаците?

Доц. д-р Явор Бояджиев: Отчитаме успешен археологически сезон през това лято при проучванията на праисторическата могила в село Юнаците. Освен златната пластинка, която открихме имаме и други интересни находки. Това, което ни зарадва през последните дни, е откритата част от глинена пещ, която е с врязана украса, две линии, които се пресичат. Мисля, че тя е единствената в страната, а може би и в Европа пещ с украса от този период. Това не прави голямо впечатление но широката публика, но е свидетелство за високото ниво на култура, което са имали хората от епохата на халколита. Освен това се оказа, че в сградата, в която беше открита антропоморфната пластинка има издигнати съоръжения, от едната страна на този подиум има много натрошени съдове. Личи, че вътре част от стените, с които е била разделена тази сграда са били рисувани с червена боя. Рисувани стени ни се показват и на по-долно ниво, т.е на едно по-ранно селище, където също личи част от съоръжение и към него стена рисувана с червена боя. Това население е достигнало на един много висок етап на развитие на естетическите си възприятия. Всяка стена в тази сграда е била украсявана и то периодично, а не само един път. За съжаление тези орнаменти са запазени само в основите. Това означава, че всичко е украсявано – и стените, и пещите. Хората живели в Юнаците през епохата на халколита са успели да задоволят материалните си потребности и са отделяли време, за да направят живот си по-хубав и по-интересен, правейки такива украси.

Фокус: След златното мънисто от миналата година, сега откривате и златна пластинка, какво е било нейното предназначение?

Доц. д-р Явор Бояджиев: Златната пластинка, която открихме тази година е антропоморфен амулет. Основно се откриват при погребения. Смята се, че са използвани като амулет, за защита. Наподобяват схематично човешко лице. Те са кръгли с голям отвор като отворена уста, а над него  две дупчици като очи. Това е схематично изображение, което се носило и като огърлица. Най-вероятно тази златна пластинка е свързана с вярванията на хората, живели през халколита в района на село Юнаците.

Фокус: Имате ли и други интересни находки?

Доц. д-р Явор Бояджиев:  Да. Имаме и други интересни находки. Открихме една много хубава антропоморфна главичка, излезе и седяща фигура на кресло като трон с облегалка, която обикновено се възприема като изображение на богинята-майка. Самата фигурка е много добре изработена. Имаме и медно шило, нещо, което също е много рядко – намирането на метал в селищата.Откриваме животински фигури, други антропоморфни фигури, части от култови предмети, един куп ежедневни инструменти, бойни брадви и други. Непрекъснато се потвърждава това, което ние подозираме и говорим от няколко години, че имаме наистина една високо развита цивилизация и в никакъв случай на можем да говорим за някакви първобитни хора, които се чудят как да оцелеят или да се прехранват. Тук хората се чудят как да си направят живота по-красив и по-интересен.

Фокус: Кога приключват проучванията?

Доц. д-р Явор Бояджиев:  Ориентираме се към край на разкопките. Ще работим и през тези почивни дни, а след това предстои консервация на обекта.За съжаление по стените не успяхме да открием орнаменти, защото те са запазени на 5-10 см от основата. Тази, която е запазена на около 25-30 см продължаваме да я проучваме.

Ваня НИКОЛОВА