Доц. Красимир Велинов: Важен фактор при избора на осветителни тела, освен мощността е и техният светлинен добив

Доц. д-р инж. Красимир Велинов, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София пред Радио „Фокус“- Шумен

Фокус: Доц Велинов, какво сочат данните от вашето обследване на осветителните уредби по основни улици в град Шумен?

Доц. Красимир Велинов: За оценка на енергийната ефективност на улични осветителни уредби е меродавен eвропейски стандарт БДС EN 13201, пета част. Mоказателят за плътност на мощността, може би е най- важният п по- който се определят тези уредби. Снощи, с помощта на инж. Румен Василев и измервателната арапатура, която бях донесъл,  направихме обследване на по- характерни улици в Шумен и ето какви са резултатите.  Ул. „Владайско въстание“ е едностранно осветена със светодиодни лампи, стойността на горния показател е 27 миливата на лукс на метър кв., при препоръчителни стойности 24 миливата. Той е съвсем близко до препоръчваното от стандарта. Бул. „Славянски“ е осветен с глобуси с натриеви лампи. Осветлението е ефектно, но не е много ефективно.  Отчели сме 100 миливата на лукс на метър кв.,при препоръка 30, т.е. 3,5 пъти повече от това, което трябва да бъде. По бул. „Мадара“ осветлението е с високи стълбове, на които са монтирани светодиодни лампи. Може би поради голямата височина или неподходящото светоразпределение на осветителите, ефективността също е ниска. Имаме 47 миливата на лукс на метър кв., при препоръка 17. Бул. „Преслав“, т.нар. „Малък Преслав“ е сравнително слаба улица, много добре осветена със светодиодни лампи. Там има два участъка- улицата за движение на пътни превозни средства и паркинг. В частта за пътни средства малко не достигат нормените стойности, измерили сме 31 миливата на лукс за метър кв., при препоръка 24 миливата, тъй като осветителите са поставени от страната на паркинга, за сметка на това той е много добре осветен и там показателите са 15 миливата за лукс на метър кв., при препоръка 24 миливата, т.е. доста по- ефективно. Обследвахме и бул. „Симеон Велики“, там имаме старо осветление с натриеви лампи. Осветлението е двустранно. Там сме измерили 36 миливата за лукс на метър кв., при препоръка 35, т.е. има съответствие на нормите. Това са тези пет резултата и са доста обективна оценка на състоянието на уличното осветление в град Шумен.

Фокус: И какво на практика е състоянието на уличното осветление в Шумен на база получените резултати?

Доц. Красимир Велинов: Добре е да се спазват данните, регламентирани в документите. Противното ознавача, че не сме в крак с технологиите. Какво може да се направи? Първото нещо при избора на осветителни тела, е освен за мощност да се провери и за ефективност на осветителното тяло, какъв е неговият светлинен добив. В момента има осветителни тела със светлинен добив от 150 до 175 лумена на ват, при това на много прилчни цени. Вторият момент е да се обръща внимание на светлоразпределнието на осветителя. Светлоразпределнието е много важно от гледна точка на зрителната задача на уличното осветление. Третият момент – проектантите трябва да са запознати с всички тези условия, т.е. проектантите, които правят светлотехническото проектиране трябва да имат съответната квалификация, за да могат да проектират правилно това осветление. И накрая изпълнителите – да не избират това, което е най- евтино, примерно да се монтира уличен осветител без оптична система, защото е да речем два пъти по- евтин, а да се избере такъв, който ще свърши работа. Примерно, че ще се спестят 30 лв. на лампа, не е толкова фатално, после тя ще се откупи многократно в експлоатацията. И в конкретния случай. По ул. „Владайско въстание“, реализираната яркост съответства на нормите за такъв клас улица. За съжаление, обаче имаме петна, т.е. голяма неравномерност на осветлението. Може би се дължи на неподходяща оптична система на осветителя. По бул. „Славянски“ имаме много ниско ефективно осветление, заради тези глобуси. Като ги погледнеш те изглеждат красиво, но улицата е тъмна. На този булевард имаме сравнително висока измерена яркост, но в същото време се вижда и голяма неравномерност. Светлинният поток се излъчва нагоре, към пространството, поради което е неефективен. На бул. „Мадара“ осветлението е монтирано на много високи стълбове. Реализираната яркост е от 0.3 до 0.4 кандели, в другата посока имаме от 0.45 до 0.65 кандели. Експлоатационна яркост трябва да бъде от 0.5 до 0.75 кандели. Според мен, не достига яркостта в тази улица, която е с голяма интензивност на движение. Какво се препоръчва- да се избере такъв осветител, който има подходящо светлоразпределение.  В случая осветителите са качени на много голяма височина- 14 метра, за каквато явно не са  проектирани. Голяма част от светлинта се губи и имаме три пъти по- висока неефективност на осветлението, спрямо нормените стойности. Добри резултати имаме при „Малкия Преслав“, добре осветен е и бул. „Симеон Велики“, въпреки че е с наглед по- старите лампи, натриеви лампи, но тук осветителите са оптимизирани за такава улица и затова резултатите са добри. Обръщам внимание, че изискванията при улично осветление за натриеви лампи и светодиодни са различни в стандарта и ако тук бяха 24 единици за светодиодни,  при натриевите изискването е 35. От наша гледна точка, ефективността може да се повиши ако се заменят натриевите лампи със светодиодни. Но всичко трябва да се прави с умисъл, с чисто икономически и практически изчисления. Значи не трябвало веднага да решим- заменяме тези лампи, защото светодиодните са по-ефективни или ще имат по-малки експлоатационни разходи. Трябва да се отчитат капиталните вложения, нетната настояща стойност за разходите за експлоатация. Уредбата по бул. „Симеон Велики“, макар и стара, работи успешно и трябва да бъде използвана в предвидения за експлоатация срок. Не е редно да подменяме, примерно на петата година лампите, само затова, че са се появили нови, по- ефективни осветители. Тази уредба още не се е изплатила, нищо че в момента де факто тя има по- високи експлоатационни разходи или би имала, ако смениме с друг източник на светлина. Това са чисто икономически решения, като всеки си прави когато купуваме една стока от магазина. Така и общината трябва да направи такава преценка.

Ивелина ИВАНОВА