Доц. Митко Маджаров: Предстои най-важното разкриване на целия главен вход с акрите от южната страна на термалния комплекс в Хисаря

снимка: Община Хисаря

За археологическите открития в термалния комплекс в Хисаря Радио „Фокус“-Пловдив разговаря с доц. д-р Митко Маджаров, ръководител на разкопките и директор на Археологическия музей в града.

 

Фокус: Доц. Маджаров, в коя част на Хисаря се намира термалният комплекс?

Доц. д-р Митко Маджаров : Термалният комплекс се намира в парк „Момина сълза“. В този си вид това, това, което разкриваме, комплексът представлява един от най-големите, да не кажа най-големият СПА комплекс в древността на Балканите. В римските балкански провинции това може би е най-голямото термално, балнеолечебно заведение. На други места като мащаби не е откривано, поне не е известно досега. Тук са идвали да се лекуват хора от всички провинции на римската империя особено от римските балкански провинции.

Фокус: Кои са последните открития в комплекса?

Доц. д-р Митко Маджаров: Първо, трябва да кажа, че това, което разкопаваме, е голям термален комплекс, чието строителството започва още от средата на 2 век. С известни разширения през втората половина на 2 век и по-късно през 4 век достига площ до около 3000 кв.м. Досега ние ме разкрили четири басейна, които са експонирани и могат да се видят,  и две сухи помещения за сухи процедури, които са били използвани за масажи с различни видове масла, парфюми и т.н. Тази година разкопките продължиха в северозападната и западната част на комплекса. Разкрихме още един басейн с мраморни плочи, който е изцяло разкрит. Това стана през месец август и в момента работим по разкриването на шестия вече басейн в северозападния ъгъл на термалния комплекс. Той е с доста солидни размер-около 12 м. на 8 м. приблизително. От северната и от южната страна е имало каменни стъпала. Подът и стените са били облицовани с мрамор. Разкрили сме сифоните на басейните и част от канализационна система. Всъщност това, което досега сме разкрили, тази година продължаваме разкриването и изясняването на канализационната система за източването на басейните и водоснабдителната система за снабдяването им с вода. От артефактите сме открили предмети мраморни фрагменти от первази, от мраморната облицовка на басейните, стенната облицовка и откриваме фрагментирана керамика. Интересно е, че на дъното на единия басейн, който разкриваме в момента, открихме по-късна керамика от 5-6 век даже и от малко по-късно, имаме фрагменти от Средновековието, но концентрацията на тази керамика показва, че през този период басейните също са функционирали, т.е. през 5-6 век в какъв вид е била банята или термите не може да се каже, но какъвто и да е бил видът, минералната вода си е текла и съответно басейните са били използвани за лечебни цели.

Фокус: От кога датира най-ранната находка?

Доц. д-р Митко Маджаров: Имаме открит надпис и той съобщава, че през 135-136 година мястото около минералните извори е било обявено за императорско владение ‚Аугуста“, а след това и селището Аугуста. То е било с особен статут, който под личното, така да се каже, покровителство на императора. Това става по времето на император Хадриан. След това имаме открити няколко артефакта- оброчни плочки на нимфите, които са изписани на старогръцки език. Едната датира от първата половина на 2 век. Другата датира от средата и малко след средата на 2 век. Имаме и други фрагменти от оброчни плочки на нимфите, което показва, че освен като терми , като баня, като лечебно заведение може да се каже през този период-средата на 2 век, когато е била построена, защото след обявяването на мястото за императорско владение, започва и строителството на тези терми. В първия етап те са изпълнявали функции и на светилище, което продължава до края на 3 век до приемането на християнството като официална религия. Така че до момента ние сме разкрили шест басейна. Това, което стои пред нас като задача, е да установим къде точно се е намирало светилището или нимфеумът. Обикновено светилищата на нимфите, тъй като те са покровителки на минералните извори, на водите и на реките изобщо, в първоначалния вид те са били изграждани в самите терми, там, където са били построявани баните , в едно от помещенията. Примерно калдариум или без значение, там, където има минерална вода  било предназначено и за нимфеум. В него са били поставяни оброчни плочи и различни други благодарствени надписи, посветени на нимфите, които са помогнали за лечението на този, който е пострадал. Така че при всички положения в термите е имало светилище на нимфите. Сега точно къде се е намирал той вече ще установим, след като разкрием и последното помещение. Досега имаме данни по формата и по вътрешния архитектурен облик на единия калдариум, който е с огромни ниши, където са били поставяни вероятно такива статуи нимфи. Може би там е било светилището, но това е през втория строителен период, а през първия строителен период, т.е. в средата на 2 век, когато се построяват термите, твърде вероятно е да е построено и помещението, което сега ние откриваме, с големия басейн, с огромните гранитни стъпала. За разлика от другите басейни, чиито стъпалата са от тухли, тук имаме стъпала от монументални гранитни блокове, които са били издялани и направени и след това върху тях са били облицовани мраморните плочи.

 Фокус: С какви средства извършвате разкопките?

Доц. д-р Митко Маджаров: Тази година разкопките се финансират от Министерството на културата, което отпусна 20 000 лева. Доразкриването  ще продължим със собствени пари .Лично аз и екипът ми благодарим на Министерството на културата за отпуснатите средства за провеждането на археологическите разкопки. Догодина предстои разкриването на комплекса в южна посока, където се очакват също много интересни детайли от архитектурата на този комплекс, разкриването на нови помещения и най-важното разкриването на целия главен вход с акрите от южната страна.

 Фокус: До кога ще продължат разкопките ?

Доц.д-р Митко Маджаров:  При всички положения до края на септември ще продължат, тъй като сме започнали да разкриваме последната част от термите . До края на септември се надявам да приключат, след което има заснемане така, че да можем да документираме както трябва разкритите архитектурни детайли и съответно архитектурата.  В момента наред с археологическите разкопки правим теренна консервация, укрепваме археологическите изкопи така, че те да не се свличат, тъй като те са доста високи. Правим подпорни стени ,за да може хората в момента да разглеждат това, което сме разкрили. Единият басейн, който сме го разкрили, е достъпен за разглеждане, за посещение в термите. Това ще стане и с другия басейн, след като  бъде разкрит, ще бъдат укрепени изкопите и новите разкрития в комплекса-  римските терми.

Фокус: За следващата година, когато Пловдив е европейска столица на културата, ще бъдат достъпни всички басейни?

Доц. д-р Митко Маджаров: Това е целта ни. Да можем да разкрием максимално тази година от архитектурата , да можем да експонираме това, което сме разкрили , да го поддържаме и така да го представим догодина на обществеността, за да може когато Пловдив е европейска столица на културата, гостите на Пловдив да могат да дойдат и в Хисаря и да видят това, което действително не са виждали и едва ли ще го видят на друго място.

Мария РУСЕВА