Доц. Стойчо Бонев: За 50 години поредицата сборници „Преслав“ се утвърди като престижно и високоавторитетно издание

Доц. Стойчо Бонев, изтъкнат изследовател на старобългарската материална и духовна култура, пред Радио „Фокус“- Шумен

Фокус:Том 8 от поредицата „Преслав“ и макет „Резиденцията на преславските владетели“ са две събития, които бележат финала на сериозни усилия и труд. Сега след като мина и официалното им представяне в Археологическия музей във Велики Преслав, доц. Бонев нека да разкажем повече за тези два проекта.

Доц. Стойчо Бонев: След двугодишен упорит труд се реализираха тези две инициативи, които са от съществено значение и са принос в изясняването на проблемите на Преславската цивилизация, на материалната и духовна култура на Втората българска столица Велики Преслав. В том 8 на поредицата „Преслав“ са публикувани материалите, които бяха представени на конференцията в Преслав през 2017 година, посветена на 1100 -годишнината от победата на цар Симеон при Ахелой. Едно събитие, което за дълго предопределя взаимоотношенията между България и Византия и оставя съществена следа в историята на тези две средновековни държави. В конференцията тогава взеха участие около 30 изследователи, в това число и чуждестранни, имам предвид колеги от Румъния и Русия, и  почти в същия състав те са отразени в съдържанието на сборника. По-важното е, че том 8 бележи 50-тата годишнина от учредяването въобще на поредицата от  сборници „Преслав“. Трябва да кажа, че за половин век осем броя- това никак не е малко за тясно специализирано издание каквото е сборникът. През тези 50 години той се утвърди като много престижно, високоавторитетно научно издание, което даде възможност за изява на редица не само утвърдени и водещи специалисти в медиевистиката, но и на млади хора, които впоследствие поеха неговото издаване и  развиха своите тези на неговите страници. Понастоящем, сборник „Преслав“ в цялостното си течение фигурира във фондовете на най- големите световни библиотеки, както в Европа, така и извън нейните граници. Той няма определена периодичност на издаване, а зависи повече от възможностите за неговото финансиране. Така например, четвърти и пети том излязоха в една година- 1993, когато се честваше 1100 годишнината от обявяването на Преслав за столица, след това последва една дълга пауза, за да излезе шести том и отново имаше щастливо развитие на събитията и седми и осми том излязоха в разстояние на пет години- 2013 и 2018 година. Сборникът е много добро издание и от полиграфска гледна точка. Въпрос на чест е специализирани институции и библиотеки у нас и, извън граница да го притежават. Той съдържа публикации на водещи български изследователи, които са съсредоточили своите изследвания в ранносредновековния период на българската държава, най- вече по отношение на столицата Преслав. Има и такива, които нямат пряко отношение в своята изследователска работа към Преславската цивилизация, и въпреки това се вместват в хронологическите граници, които отговарят на изискванията, т.е. периодът на ранното средновековие. Другото важно събитие е изготвянето и завършването на макет в мащаб 1:35 на един от най- важните райони на Големия царски дворец във Велики Преслав, попадащ в неговата югозападна част, където в обширен ансамбъл от архитектурни паметници и от сгради се е помествала личната резиденция на преславската владетелска династия като се започне от княз Борис до падането на Преслав под ударите на византийските войски. Там са били личните покои на владетелската фамилия, там е било и ежедневното работно място на българския владетел. Преди няколко години се направи един такъв макет, но той обхвана по- голяма териториална плоскост, докато настоящият е сведен само в рамките на владетелската резиденция. Тогава личната владетелска резиденция не можа да бъде включена в предходния макет, тъй като не беше завършило нейното проучване, което продължи малко повече от 10 години. И трябваше да бъде завършено напълно, за да се обедини с останалите части на двореца. Това обаче сега се оказа невъзможно- да се извърши механически неговото прикрепване към предните части по редица причини- поради липса на достатъчно площ, оставена от предишните автори и поради грешки, допуснати от авторския колектив, сред който съм и аз.

Фокус: Кои са отличителните особености на новия макет?

Доц. Стойчо Бонев: Отличителните особености на новия макет са две. Първо, той е много повече максимално точен по отношение на постъпилите при разкопките археологически факти. Бих казал, че той е достоверен най-малко на 95%  от истинския облик на тази резиденция. А това е много важно качество за един макет, който ще бъде презентиран и показван както на малки, така и на големи, както на широката общественост, така и на специалисти, които имат отношение към тази проблематика. Втората му отличителна особеност е, че е много красив. Изработен е с много майсторлък и професионализъм. От няколко дни макетът е изложен в експозицията на музея във Велики Преслав. Мисля, че тези две, аз не напразно ги наричам събития, увенчават с успех дългогодишните усилия на авторските екипи.

Фокус: Нека отново ви върна към том 8 на сборника „Преслав“, колко научни публикации са включени?

Доц. Стойчо Бонев: 25.  Сборникът е луксозно издание, с твърди корици. Над 600 страници, което е едно солидно тяло и мисля, че той е най- големият от всичките осем.

Фокус: Кое го прави толкова ценно и престижно издание?

Доц. Стойчо Бонев: Проблематиката го превръща в толкова ценно издание. Като явление, Преславската култура се равнява единствено и само на съвременната византийска цивилизация и култура. Явява се нейна периферия, но в същото време има собствени характеристики, които отвеждат към старохристиянската епоха и в този смисъл тя е уникална за времето си, през 10 век. Статиите обнародват новопостъпили материали, които не са публикувани до този момент и показват най- новите етапи на археологическото изследване на столицата и изследването на нейните художествени и интелектуални прояви. Тези неща се ценят много високо. Имено проблематиката нарежда сборника сред най- престижните византоложки издания по света. Много известни автори са участвали в тези осем тома, най- известните български медиевисти като Кръстю Миятев, като Иванка Жандова, Иван Венедиков и много други. Има и млади колеги, защото тази традиция се нуждае от приемственост, защото ще бъде жалко ако този том 8 по някакви причини се окаже последен. Трябва да има хора, които да поемат щафетата. Макар, че нов материал не се трупа всеки ден, той трябва да бъде изваден от земята, да бъде осмислен, интерпретиран и сложен на белия лист.

Фокус: На корицата на сборника е ценната находка, която открихте през 2016 година – златното сърце с клетъчен емайл. Къде се съхранява тази ценност?

Доц. Стойчо Бонев: Това сърце се намира в трезора на музея във Велики Преслав. Известно време гостува в Лувъра. Това е уникален образец на византийско изкуство.

Фокус: Вашата публикация в том 8 е посветена на декоративната скулптура от жилищния дворец на Преславската владетелска династия през 10 век.

Доц. Стойчо Бонев: Да, това е декоративна скулптура от личния дворец на преславските владетели, която е украсявала неговите фасади и интериор. Това е едно невъобразимо разнообразие, което включва цялата палитра на произведения на този вид приложно изкуство, което е било в разцвета си по време на изграждането на Преслав и по- късно когато е бил столица на България. Става въпрос за капители, колони, бази към тези колони, няколко вида и размери корнизи от мрамор и варовик, подови настилки тип розети, цокълни плочи, които са шедьоври с композициите на палмети, ластари и т.н. Това са шедьоври, които нареждат Преслав сред най- големите и най- известните музеи в света. Искам да припомня с какъв интерес изложбата с Преславско изкуство се прие в Лувъра, с какъв интерес следят Преславското изкуство в Ермитажа, в Бритиш музеум и всички най- големи световни музеи.

Ивелина ИВАНОВА