Доц. Христо Гиневски: Ще дойде време когато ще се даде обективна и безпристрастна оценка на периода след 9 септември 1944 г.  – с положителните и отрицателните неща, политизираните оценки са крайни

Доц. Христо Гиневски – председател на Съюза на историците в Смолян, в интервю за Радио „Фокус“ – Смолян.

„Фокус“: Доц. Гиневски, за по-възрастното поколение датата 9-ти септември не е непозната и предизвиква различни спомени и размисли от времето на социализма, за по-младите обаче  е просто един ден от годината, какъв е вашият прочит като историк и обществена личност на  събитията от 9 септември 1944 г. и в годините след това?

Христо Гиневски: Преди години 9 септември беше голям празник за цялата страна. Обличахме си новите дрехи, правеха се манифестации, но нещата се променят, сега обстановката е друга и не може да не се промени и виждането за този празник, но в никакъв случай той не бива да се изтрива. Той е част от нашето минало, част е от нашата история и трябва да си остане, както и да се уважава тази дата, независимо от съображения и привързаност към една или друга идея. Факт е, че около половин век България добре се развиваше като културна, стопанска и духовна държава. Имало е и нередности, но нека не забравяме, че Народният съд беше наложен от Великите сили и спечелилите войната. Народният съд не е българска измишльотина, така че има неща, които трябва да се прочетат и оценят безпристрастно, без да има никаква политическа обвързаност, за да бъде оценката обективна. Това време ще дойде. Никой не може да отрече постигнатото и направеното, но не бива да се пренебрегват и глупостите и слабостите, които са правени в управлението след 9 септември. А сега да не би да няма слабости в нашето управление? Смятам, че  винаги  трябва да се дава обективна и справедлива оценка на направеното, с всички положителни и отрицателни неща.

„Фокус“: Да, оценката трябва да е обективна, но мненията тук са доста противоречиви – едните само положителни, другите само отрицателни, всъщност допирната точка къде трябва да бъде и трябва ли да се отрича комунистическият режим?

Христо Гиневски: Не, не може да се отрича и не може да не се отчете постигнатото през  този период. Имахме ли образование – имахме. Имахме ли здравеопазване – имахме. Имахме ли икономика – имахме. Имахме ли Селско стопанство – имахме. Имаше обаче и прекаляване –  в политизацията и в насилията, и в държавата, и в ролята на Държавна сигурност, така че има какво да се каже и за пропуските и слабостите на този режим. Но не трябва да се забравя, че България беше държава и защитаваше националните си интереси и се развиваше, и беше име в световната духовност, даже и в световната  икономика. За мен политизираните оценки са крайни. Аз съм против политизираната оценка. Повтарям, че ще дойде време да се направи една безпристрастна и обективна оценка на този период, който е част от нашата история, дали искаме, или не искаме той ще си остане такъв.

„Фокус“: А как ще коментирате правата на репресираните и на антифашистите?

Христо Гиневски: Те не бива да се противопоставят –  и на едните и на другите, и за мен това е пак българска черта. Мисля, че и едните и другите си имат своето място в нашата история и имат нужда от едно справедливо отношение към всички тях, защото и едните са пострадали, и другите. Едните тогава са се борили срещу анархо-фашистката власт , като аз също съм склонен на дискутирам по темата имало ли е фашизъм или е нямало фашизъм, но фактът, че бяхме обвързани с фашистка Германия никой не може да го изтрие. Така че трябва да се почете приноса и на едните, и  другите. Имало е и хора, които са се промъквали покрай тях, които са нямали нищо общо с тази работа, но просто са използвали конюнктурата и са печелили от това, че са поддържали и едните и другите.

Даниела БОЙКОВА