До края на август премахват площадката за съхранение на отпадъци в севлиевското село Сенник

Велико Търново. До края на август премахват площадката за съхранение на отпадъци в севлиевското село Сенник. Това е вписано като забележка в протокол, изготвен след проверка на терена от Регионалната инспекция по околна среда и води в старата столица. Текстът е поместен като забележка от упълномощеното лице на дружеството, поясни за Радио „Фокус“ – Велико Търново Милка Асенова, отговаряща за връзки с обществеността в Институцията. Тя припомни, че проверката е извършена от експерти на РИОСВ – Велико Търново в присъствието на кмета на село Сенник и служители на Районното управление на МВР-Севлиево. На нея присъства упълномощено лице на дружеството, стопанисващо обекта.

Резултатите сочат, че всички точки на предписанието са изпълнени в срок, а именно достъпът до имота и до помещението за съхраняване на отпадъците е ограничен – порталът е заключен, поставена е табела. Възстановен и заключен е и входът на сградата. Всички разпилени отпадъци са почистени. Дружеството е обособило зони за съхранение, които са обозначени съгласно Наредбата за класификация на отпадъците.

РИОСВ – Велико Търново ще продължи да осъществява контрол за спазване на условията в издаденото разрешително по Закона за управление на отпадъците.

Луиза ТРАНЧЕВА