До края на седмицата се очаква да започнат разкопките на терена на Цитаделата в Плиска  

До края на седмицата се очаква да започнат разкопките на терена на Цитаделата в Плиска, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен. Проучването е под ръководството на гл.ас. д-р Янко Димитров, а заместник- ръководител е Станислав Иванов от НАИМ- филиал Шумен. До 2010 година западната част или 2/3 от Цитаделата е цялостно проучена и експонирана във вида, в който и сега може да се види на терена на резервата.  Ежегодните систематични разкопки, с изключение на 2015 година, продължават в източната част за цялостното проучване на комплекса. По думите на гл.ас. Димитров най- съществените и най- интересните резултати са добити в два сектора- в северната част на изток от малкия езически храм и в югозападната част на Цитаделата. Проучено е съоръжение- беседка с тухлен под, като работата ще продължи с допроучване на терени около нея. Както и през 2016 година, така и през настоящия сезон археолозите ще работят на изток от малкия езически храм. „Там попадаме на голяма постройка с изцяло дървена конструкция, проучването на цялостния план на сградата става на основание на откритите негативни следи от нея- дупки от големи дървени стълбове с диаметър 35-40 см., които са оформяли конструкцията и“, заяви гл.ас. Димитров. Той отбеляза, че досега е цялостно проучена източната и стена- с дължина 8,5 м., а в посока от изток на запад археолозите са достигнали до 16,50 м. Въз основа на открита керамика сградата се датира в ранните фази на столичния период- от края на 8 до средата на 9 век. „Предстоящата задача през тази година е да се изясни цялостният план на сградата, което ще ни ориентирана за нейното предназначение, във всеки случай това, че е разположена в близост до малкия езически храм и е ориентирана в посока към него показва някаква свързаност на двете сгради“, заяви гл.ас. Димитров.  Работната хипотеза е, че сградата е свързана с култово-обредни практики, извършвани в този сектор и които се явяват предходник на изградения с квадри малък езически храм. През миналата година е открит и комплекс от вкопани съоръжения- три трапа, свързани по между си не само по форма и местоположение, но и като материал. „Нарекохме го ритуален комплекс от трапове, на пръв поглед представляват прости съоръжения- широки 1,60 м, дълбоки по 1,30 м и вкопани на около 1 метър в в земята, в средата на всеки трап е била изградена пещ от дребни камъни, а около нея са открити дупки от дървени мебели, вероятно служили като поставки, ситуацията в трите трапа се повтаря и ясно се вижда, че след краткотрайно ползване, дори еднократно и трите пещи в траповете са разрушени и много внимателно камъните са разстлани на дъното и са покрити с 20 см слой от  чиста пръст и след това са изоставени“, заяви гл.ас. Димитров. Той посочи, че ще се работи в посока установяване на съотношението между дървената сграда и трите трапа, както  и съотношението им с малкия езически храм.

Ивелина ИВАНОВА