До три прасета за угояване могат да се отглеждат в един частен дом от 2021 година, според новите изисквания за по-висока биосигурност в личните стопанства

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Велико Търново. До три прасета за угояване могат да се отглеждат в един частен дом от 2021 година, според новите изисквания за по-висока биосигурност в личните стопанства. Те влязоха в сила официално преди 10 дни, а целта им е да минимизират рисковете от проникване и разпространение на заразни заболявания. Това обобщи в ефира на Радио „Фокус“ – Велико Търново д-р Кристиян Кирилов, председател на ОбС – Свищов и практикуващ ветеринарен лекар. Той уточни, че правилата са въведени предвид сложната епизоотична обстановка в страната през изминалата година и са обсъдени и съгласувани с браншовите организации.

Според тях в личните стопанства през настоящата година не се допуска отглеждането на животни. От следващата година хората могат да угояват не повече от 3 прасета, като за целта трябва да бъдат осигурени места за храна, вода и съхранение на фуража. Освен това във всеки един дом трябва да има ограда и обособено място за животните с определена площ.

„Стопаните трябва да предприемат действия за дезинфекция, както и за ограничен контакт с хора и други животни. При фамилните и индустриалните ферми новите мерки включват създаване на буферна зона или двойна/плътна ограда около обектите за предотвратяване на контакт с диви свине. В зависимост от технологичното решение на собственика, е въведена възможност на всяка технологична група да е осигурена отделна био-сигурност, в рамките на един животновъден обект. Важен момент за ограничаване контакта с гризачи, други вредители и насекоми, е необходимостта от покриване на местата за съхранение на фуража, както и обезопасяване на отворите, вратите и прозорците. Като допълнителна мярка се изисква обособяване на филтър на входа на всяка сграда за минимализиране риска за разпространение на заболяването от лицата, имащи контакт със свинете. Предвидено е допълнително измиване и дезинфекция на транспортните средства на място, различно от обособено такова на входа“, е разпоредено още в Наредба 44.

Относно документацията се изисква изготвяне и наличие на програма за почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Всеки обект трябва да има индивидуален план за био-сигурност, както и план за прилагане на спешни мерки при възникване на заразни заболявания. Във фамилните ферми допустимият брой свине за отглеждане е до 10 свине майки с приплодите им, но не повече от 200 броя общо с  определена площ за съответната категория животни. Новите изисквания в този тип ферми са свързани с обособяването на филтър за смяна на работното облекло на входа/изхода на всяка сграда, в която се отглеждат свине. Той трябва да е оборудван с вана за измиване и дезинфекция на обувките и съоръжение за дезинфекция на ръцете. И при тези обекти е важно осигуряване на защита на фуража за изхранване, както и обезопасяване на отворите, вратите и прозорците. Въвежда се почистване, измиване и дезинфекция на транспортните средства. В този тип ферми се въвежда изискване капацитетът на съоръжението или мястото, определено за събиране на торовата маса, да е съобразено със задължителния 40 дневен период, през който тя няма да може да се извежда извън животновъдния обект.

За животновъдните обекти, пасищата за целогодишно отглеждане на животни, са въведени изисквания за поставяне на ограждения и осигуряване на храна и вода. Те трябва да имат и навес за осигуряване на защита от неблагоприятни климатични условия, както и на място за извършване на ветеринарномедицински манипулации.

Във връзка с изпълнението на Плана за контрол, управление при кризи и предотвратяване на разпространяването на заболяването африканска чума по свинете, до края на 2020 личните стопанства за отглеждане на свине е необходимо да бъдат приведени към новите изисквания за биосигурност и да бъдат регистрирани в Областната дирекция по безопасност на храните, съгласно законовите изисквания. Докато свиневъдните обекти не бъдат приведени съгласно изискванията и регистрирани, в личните стопанства е забранено отглеждането на прасета.

През цялата 2020 година ще продължат проверките за установяване на нерегламентирано отглеждане на свине, като нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба от 500 лева.

Луиза ТРАНЧЕВА