До 1000 лева ще бъде глобата за гражданите за шум на открито, за фирмите санкциите достигат до 6 000 лева

Народното събрание прие окончателни промени в Закона за защита от шума в околната среда, предаде репортер на Агенция „Фокус“. За нарушение на разпоредбите се предвижда физическите лица да се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци да се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6 000 лв. При повторно нарушение физическите лица ще се наказват с глоби от 2000 лв. до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци ще се налага имуществена санкция в размер от 5000 лв. до 12 000 лв.
Даяна ДЮЛГЕРОВА