До 12 октомври живущите в Пловдивска област с трайни увреждания могат да заявят желание за гласуване с подвижна избирателна кутия

Пловдив. 12 октомври е крайният срок, до който живущите в Пловдивска област с трайни увреждания могат да заявят желание за гласуване с подвижна избирателна кутия. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от Общинската избирателна комисия. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, трябва да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес.
Крайният срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес също е 12 октомври, съобщиха от ОИК-Пловдив. За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък избирателите могат да сигнализират до 19 октомври.