До 2 август е срокът за изпълнение на мярката за доброволно клане на свине от обекти тип „заден двор“ за Южна България

снимка: pixabay.com

Срокът за изпълнението на мярката за доброволно клане на свине от стопаните им е 31.07.2019 г. за Северна България и 02.08.2019 г. – за Южна България заради опасността от разпространение на Африканска чума по свинете. След изтичане на посочения срок ще се пристъпва към умъртвяване на животните от компетентния орган – съответната Областна дирекция по безопасност на храните, съгласно разпоредбата на чл. 139а от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Смолян. Това е едно от указанията взети на заседание на Централния епизоотичен съвет проведено на 29.07.2019 г.

В 20 км зони около индустриални ферми да се преустанови отглеждането на свине в обекти от тип „заден двор“. Подобна практика е показала положителни резултати в борбата с разпространението на заболяването на територията на страната.

Собствениците на свине от обекти тип „заден двор“ следва за знаят, че добитото месо от собствени животни може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70 градуса по Целзий, достигнати във вътрешността на късовете месо, предвид факта, че вирусът на Африканската чума по свинете (АЧС) е изключително устойчив при изсушаване, осоляване, опушване, охлаждане и замразяване на месото (съгласно Научно становище за разпространение на АЧС в България, Европа и света на Центъра за оценка на риска по хранителната верига).