До 24 ноември е в сила забрана за достъпа и движението на физически лица и пътни превозни средства до горски територии на територията на община Царево във връзка с установен случай на африканска чума по свинете

Снимка: Pixabay

Бургас. До 24 ноември е в сила забрана за достъпа и движението на физически лица и пътни превозни средства до горски територии на територията на община Царево във връзка с установен случай на африканска чума по свинете. Това гласи заповед на Регионалната дирекция по горите – Бургас, подписана от инж. Станимир Божанов, директор на Регионална дирекция по горите-Бургас  е забранен достъпът и движението на физически лица и пътни превозни средства до горски територии на територията на община Царево, област Бургас, попадащи в инфектираната зона около констатирания случай на африканска чума по свинете.  Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на инж. Недко Недев – заместник  директор при Регионална дирекция по горите-Бургас. В нареждането се посочва още, че достъпът, престоят и преминаването в посочения район се разрешават на моторни превозни средства и служители на Изпълнителна агенция по горите – София, Регионална дирекция по горите – Бургас, „Югоизточно държавно предприятие“ – Сливен, Дирекция на природен парк „Странджа”, ТП „ Държавно горско стопанство – Кости”, ТП „Държавно горско стопанство – Царево“, община Царево, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас, РС „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Царево, РУП – Царево, ОД „Земеделие” гр. Бургас, ОДБХ гр. Бургас и РД ”Гранична полиция” при и по повод изпълнение на служебните им задължения, както и на лицата пряко свързани с претърсването и прилагането на мерките за ликвидиране на болестта, при спазване на мерките за биосигурност. Според заповедта ТП ”Държавно горско стопанство – Кости“ и ТП ”Държавно горско стопанство – Царево” имат задължение да поставят на видими места обозначителни табели, указващи забраната за достъп до инфектираната зона, съгласно изискванията на Заповед № РД 48-48/31.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите. Срокът на действие на заповедта изтича на 24 ноември 2019 г.