Държавата прехвърли на Сливен ВиК – активи  на стойност 6.4 млн.лева

Чавдар Божурски

„Активи на „ВиК“, публична държавна собственост, на стойност 6,4 млн.лева са заведени по баланса на областната администрация“, съобщи пред журналисти областният управител  на Сливен Чавдар Божурски.  Работи се по съставянето на актове за държавна собственост на язовир „Асеновец“ и другите имоти, държавна собственост. Приемането на активите е част от започналата реформа във ВиК – отрасъла, допълни Божурски.

Съгласно институционалната рамка на реформата бе създадена Асоциация по В и К  като самостоятелно юридическо лице. Асоциацията е с адрес в областната администрация и нейната обособена територия съвпада с територията на Сливенска област. Председател е Областният управител като представител на държавата, членове са общините.

Основната й задача е управлението на В и К-системите, като системите публична държавна собственост се завеждат в баланса на областната администрация, а тези, които са публична общинска собственост – в баланса на съответната община. С договор между асоциацията и „В и К“ ООД всички активи са предадени за стопанисване и експлоатация на В и К-оператора за срок от 15 години.

Реформата бе необходимо условие за европейското финансиране на отрасъла, заяви още областният управител Божурски. Сливен е сред 14-те области в страната с окрупнени ВиК – оператори, за които МРРБ подписа договори за регионални прединвестиционни проучвания. На територията на областта ще бъде получено финансиране по ОП „Околна среда“ за агломерациите Сливен и Нова Загора.