Държавен фонд земеделие и Община Банско подписаха договор по Програмата за развитие на селските райони

Снимка: Община Банско.

Банско. Община Банско сключи договор с Държавен фонд земеделие по Програмата за развитие на селските райони за проект „Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на територията на Община Банско – кметство в град Добринище, кметство в село Места и административна сграда в град Банско”. Това съобщиха от пресцентъра на общината. Проектът е по приоритетна ос „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Размерът на одобрената субсидия е 390 хил. лв., а частното финансиране е 44 413 лв. Проектът трябва да бъде изпълнен до 19 ноември 2022 год. С него се цели
намаляване на разходите за енергия в обекти и сгради, които се поддържат от общинския бюджет и привеждане на сградния фонд към изискванията на закона и наредбите за енергийната ефективност.