Д-р Антон Койчев, СДС: Опазването на околната среда е задължение на всеки един гражданин

Антон Койчев, СДС

Д-р Антон Койчев, председател на СДС–София и председател на Комисията по здравеопазване и социална политика в Столичния общински съвет в интервю за предаването „Вече 30 години – времето е наше“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: На 16 януари ще се проведе публично обсъждане на новия бюджет за 2020 година. Какви са приоритетите пред него?

Антон Койчев: Приоритетите са заявени в управленската програма на кмета и на управляващото мнозинство. Те са залегнали още в предизборните обещания, които госпожа Фандъкова е поела и изпълнява в момента. Това са чистота на въздуха, зелен град, инвестиции в районите, имам предвид квартални улици, тротоари и надграждане на всички останали добри политики в областта на образование, здравеопазването и социалната политика.

Водещ: От кампанията насам има ли предложения, които вие бихте направили?

Антон Койчев: Ние сме ги направили още в процеса на формиране на предварителната управленска програма и те сега са залегнали в бюджета. Едно от тези предложения, които мога да ви дам за пример, това е увеличаване финансирането на профилактичните програми за социалнозначимите заболявания и изграждането и въвеждането на нови.

Водещ: Кои са тези социалнозначими заболявания?

Антон Койчев: Ракът на млечната жлеза, рак на простатата при мъжете, различни респираторни заболявания, на щитовидната жлеза, и разбира се, не на последно място, програмата „ин витро“ с донорски яйцеклетки. Всички тези програми продължават. Някои от тях с повишено финансиране, с цел да обхванат по-голям брой хора.

Водещ: Има ли допълнително отпуснати средства за здравеопазване в новия бюджет, който планира общината?

Антон Койчев: Разбира се, над пет милиона средствата са повече. И те са като израз на продължение на добрата политика в тази сфера, с много силни и масивни инвестиции в здравна инфраструктура, апаратура. Разбира се, не на последно място са и кадрите. Направихме пилотен проект с даване на стипендии на специалисти по здравни грижи или медицински сестри, както са популярни като наименование в обществото, по време на тяхното следване, които трябва да отговарят на определени условия за успех, след което им даваме възможност да работят за три години в общински здравни заведения. Тази програма също се радва на успех. Първоначално бяха по-малко като бройка, сега тази програма ще се увеличи и се надяваме, че повече момичета и млади жени ще отговорят на тези критерии, които са се посветили на тази благородна професия.

Водещ: Върху какво трябва да работят болничните заведения в София? Какви проблеми имат и как ще се справят с тях?

Антон Койчев: Болничните заведения в София са изключително разнообразни, както по контингента, който обслужват, така и по предмета на дейност. Но общинските лечебни заведения в София дават базисната здравна грижа на хората в столичния град. Така че те трябва се съсредоточат върху това да изпълняват. Разбира се, имаме и някои уникални лечебни заведения, които са уникални не само за територията на столичния град, но и на цяла България. За тях също са предвидени средства за надграждане на дейността им. Например имам предвид уникалната болница за детска церебрална парализа, някои от рехабилитационните клиники. Така че ,общо взето, те са в добро финансово състояние, сравнително добре в кадрово обезпечение, на фона на ситуацията в българското здравеопазване. Те ще продължат да дават още по-добра базисна здравна грижа. Говоря за общинските лечебни заведения като цяло.

Водещ: Съществува мнението, че има много голяма разлика между качеството на услугите, които предлагат държавните и общинските болнични заведения, спрямо частните. Това така ли е?

Антон Койчев: Не. Разбира се, че не е така. В София пък още по-малко е така. Вижте, частните лечебни заведения, с малки изключения, са по-скоро за определени ниши от заболявания. Те не могат да дадат базисна здравна грижа. Някои от тях са доста голям ползвател на обществен ресурс по линия на заплащане от здравната каса, което в някои ситуации създава и сътресения в самата система. Разбира се, има и частни заведения, които дават висококачествена грижа, но те са по-скоро изключение.

Водещ: Казахте, че един от приоритетите в новия бюджет е чистотата на въздуха в София.

Антон Койчев: Точно така. Това излезе като главен приоритет.

Водещ: Кои са основните замърсители?

Антон Койчев: Основните замърсители, тъй като проблемът е доста актуален, дискутиран вече от няколко години, а последните 6 месеца изключително много, включително от хора, които не са специалисти, включително от хора, които се опитват да извличат политически дивиденти от тази тема. Но главните замърсители са отоплението с твърдо битово гориво и автомобилите, говорейки за фини прахови частици, и най-вече дизеловите автомобили и автомобилите над 15 години. Както знаете, ние направихме една доста смела и непопулярна мярка, която доведе до гласуване на покачване на таксата за автомобилите, на база на екологична такава и на скала за мощност, което не само ще доведе до увеличение на приходите в общинския бюджет, но донякъде ще бъде и екологична мярка. Разбира се, далеч съм от мисълта да смятам, че това ще реши проблемите, както с употребата на стари автомобили, така и замърсяване на въздуха. Но това е едно усилие, което трябва да бъде направено от цялото общество и от всеки един човек. Няма да стане за ден или два. Като друга мярка мога да кажа, разбира се, е фактът, че над 50 000 семейства ще бъдат снабдени с филтри за комини по екологична програма. Това, разбира се, ще става поетапно, започнало е вече, така че да може донякъде да се редуцира замърсяването с фини прахови частици от горенето на твърдо гориво. Тоест те ще минат на палети, ще имат филтри, които улавят фините прахови частици. Това обаче са едни съвсем начални стъпки и началото на едно доста дълго пътуване, за да можем да подобрим чистотата на атмосферния въздух.

Водещ: Какви други стъпки можете да се сетите сега, които биха подобрили и включват ли, да речем, благоустройство?

Антон Койчев: Да. Зеленият билет, ще бъде задействан т.нар. зелен билет в часовете с пиково замърсяване. Вероятно ще прибегнем до разширяване на обхвата на дните, тоест да бъде ползван много по-често. Както и безплатно паркиране на буферните паркинги, тъй като знаете, че в София е голям проблем ежедневният трафик, който се причинява от трудова миграция. Хора от околните общини, които работят в София, които са между 40 и 50 хиляди автомобила дневно, които влизат в града. Ние трябва да стимулираме тези хора, понеже не можем да ограничим така или иначе хората да идват и да търсят своето препитание, да имат право на по-добър живот, да им предложим алтернатива, а именно в дните с по-високо пиково замърсяване да ползват безплатно буферните паркинги към метрото. А като казах за метрото. Това е най-големият екологичен проект, който се случва в София в последните 10 години. Освен транспортен, той е и екологичен проект, води до намаляване на трафика, намаляване на вредните емисии на газовете и подобряване на цялостната екологична обстановка в столицата. Която, между другото, няма да се уморим да повтаряме, като физико-географски дадености се намира в котловина, има някои неблагоприятни природни условия, условия за сформиране на т.нар. температурна инверсия, която не позволява изпаряването на газове, което води до образуването на популярния в разговорите с хората и с научните среди смог, който пък довежда в някои дни, когато има безветрие и специфични атмосферни условия, особено в зимните дни, за изключително тягостното усещане за мръсен въздух. Което тревожи не само хората, но и медицинското съсловие.

Водещ: Тези мерки, които изброихте, ще доведат ли до това гражданите по-малко да ползват автомобили и повече да използват градския транспорт?

Антон Койчев: Тези мерки в никакъв случай, както ви казах, нямам илюзията, че ще решат нещата като с магическа пръчка. Много трябва да се работи. Това, разбира се, не е задача само на общината, както казах, а това е задача на цялото общество – да направим усилия да подобрим екологическото съзнание на населението. Това вече опира до отговорност на всеки един от нас. Аз примерно като общински съветник, когато има призив за ползване на градски транспорт, не ползвам личния си автомобил. И без да искам въобще да казвам, че правя нещо героично. Напротив, това трябва да е задължение на всеки един гражданин. Например днес е ден, когато аз това го правя. Колкото повече хора започнат да разсъждават малко по-екологично, започнат да мислят за бъдещето, толкова тези мерки ще дадат по-бърз и ефектен резултат. Но това няма да се случи по-рано, това е една програма, която ще трае поне пет и повече години. Така че, който се опита да заблуждава и спекулира на тази тема, че всичко може да се реши като с магическа пръчка и да се опитва да търси виновници, просто постъпва нечестно спрямо хората.

Слав Механджийски