Д-р Атанас Атанасов, МБАЛ- Шумен: Нито едно решение или управленско действие не е взето или извършено в ущърб на болницата, на работещите в нея и най- малко на пациентите

Снимка: Болница "Св. Анна"

Д-р Атанас Атанасов, изп.директор на МБАЛ- Шумен пред Радио „Фокус“- Шумен“

Фокус: Д-р Атанасов дадохте отчет за свършеното в рамките на времето, в което се начело на болницата в Шумен. В какво финансово състояние е към днешна дата здравното заведение?

Д-р Атанас Атанасов:Към днешна дата просрочените задължения са 1 млн. 860 хил. лв. към доставчици като са в края на миналата година са били 1 млн. 887 хил.лв. по една част от тях са сключени допълнителни споразумения за разсрочване и затова на практика изглежда, че са намалели, а всъщност те непрекъснато нарастват като общ размер на задълженията. В края на миналата година общият размер на задълженията беше 2 млн. 520 хил. лв. Като цяло финансовото състояние на болницата е тежко. Неведнъж сме коментирали причините за това. Те са свързани най- вече на нарастване на разходите във връзка с неколкократното увеличение на минималната работна заплата и на минималните осигурителни прагове, без във същото време да има завишаване цените на клиничните пътеки, свързани са с лимитирането на обема дейност от страна на Здравноосигурителната каса, с нарастването на разходите на всички консумативи- ток, вода, включително медикаменти и медицински консумативи. В момента мога да кажа, че състоянието е тежко.

Фокус:Ако сравним спрямо 2015 година, когато поехте болницата.

Д-р Атанас Атанасов:В 2015 година все още нямаше това завишение на разходите във връзка със заплататие. 2015 година е приключила на счетоводна загуба мисля на около 610 000 лв. Нямаше просроченизадължения тогава обаче, те се натрупаха в този период от края на 2015 до този момент.

Фокус: Вина ли е на сегашното ръководство на болницата, че тя продължава да трупа дългове. Може ли да спре този процес в  условията на неостойностени клинични пътеки, регулация през медицинските стандарти, неизплатена надлимитна дейност, това, което говорим, че създава напрежение в болничното здравеопазване?

Д-р Атанас Атанасов:Дали е възможно болниците да спрат да трупат дългови, мисля, че при тези външни фактори и обстоятелства, които посочихте, това е невъзможна задача, абсурдна направо. В момента има тежко несъответствие между възможностите за релизиране на приходи, основен източник, на които е договорът с Националната здравна каса. По този договор и във връзка с проекта за нова национална здравна карта, предстои още една по- голяма рестрикция на финансирането през промяна на броя на леглата по нива на компетентности, които ще бъдат финансирани от парил нататък. И за да се случи такова намаление на просрочените задължения и обръщане на тренда, т.е. намаляване на задълженията и излизане на лечебното заведение на печалба това означава да бъдат ликвидирани всички структури, които в момента работят на загуба, а те са повечето отделения. Мога да кажа, че най- губещото отделение в момента е Спешно отделение, там където преминават най- голям брой пациенти, включително и такива, които нямат индикации за хоспитализация, но така или иначе спешна диагностика и консултации, губещо отделение е акушерогинекологичното, двете вътрешни отделения и т.н. да не ги изреждам всички. С други думи, за да се случи това, което вие казвате трябва губещите структури да бъдат ликвидирани, включително и структурите работещи на адреса на дейност в град Нови пазар. Това пък ще доведе до тотално ограничаване на достъпа на хората до болнична медицинска помощ, тъй като това, че тази помощ финансово неефективан, не означава, че от нея няма здравна потребност от нея. Без промяна във външните фактори, без промяна в механизмите на финансиране и регулация на системата, т.е. без стратегически промени, на глобално ниво няма как оперативният мениджмънт да се справи с тази ситуация. Напротив, мисля че ако това не се случи, че продължи да се влошава не само състоянието на шуменската болница, но въобще на болничната система у нас.

Фокус: Изключвате ли персонална вина?

 Д-р Атанас Атанасов:Далеч съм от мисълта, че има безгрешни хора, включително и тези, които се занимават със здравен менидждмънт. В никакъв случай не смятам себе си или останалите членове от Съвета на директорите за безгрешни, но мога да ви уверя, че нито едно решение или едно управленско действие, което да е взето или извършено в ущърб на лечебното заведение, на хората, които работят в него и най- малко на пациентите.

Фокус:Как стои въпросът с надлимитната дейност?

Д-р Атанас Атанасов:Общо за двете години надлимитната дейност 2016-2017 година е в размер на около 170 000 лв. Освен надлимитната дейност, за която сме завели иск и той в момента се разглежда от съда, имаме наложени санкции от страна на Касата общо за двете години в размер на 277 000 лв.и заради тези санкции, голяма част, от които считаме за неправомерни сме завели дела. Общо за двете години имаме заведени 40 дела срещу НЗОК, респективно РЗОК, които в момента са на различна съдебна фаза. Към този момент окончателно приключени на втора инстанция са 14 дела в Административния съд или във ВАС, като 11 наказателни постановления са отсъдени в полза на МБАЛ Шумен, имаме една писмена покана също в полза на болницата. Към момента приключени окончателни решения имаме за стойност 23 500 лв в полза на МБАЛ- Шумен. Предстои да видим как ще приключат останалите дела. За съжаление имаме едно дело, което е завършило в полза на РЗОК, което е от проверка от преди нашия мандат и е на висока стойност, над 50 000 лв.

Ивелина ИВАНОВА