Д-р Атанас Григоров, ОДБХ – Благоевград: Няма регистрирани случаи на хора, заболели от трихинелоза в областта, но имаме открити трихинели при 31 броя диви свине

Д-р Атанас Григоров, началник-отдел „Здравеопазване на животните“ към  Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград (ОДБХ), в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Д-р Григоров, какви мерки срещу африканската чума са предприети на територията на Област Благоевград?

Д-р Атанас Григоров: Знаете, че африканската чума стигна до река Дунав, тоест до нашата граница и в момента тече първата в Европа мисия   за обмяна на опит, свързана със заболяването. Идеята е експертите да видят какви мерки сме предприели за недопускане на болестта, но и да дадат техните съвети и препоръки по темата. Към момента може да кажем, че в Област Благоевград нямаме регистрирани случаи на африканска чума. В тази връзка мога да кажа, че сме предприели и редица превантивни мерки като обиколка из всички свиневъдни ферми в региона – те са 14 на брой. Важно е да отбележим, че в областта нямаме промишлени ферми, а само такива, които са регистрирани по нашия закон, които имат изградена биосигурност. Всички  собственици на такива ферми подписаха едни декларации по образец. В тях е обяснено какво точно представлява заболяването и какви мерки се предприемат, за да се ограничи разпространението на заболяването. Освен това заедно с нашите лекари по общини се направиха едни планове за действие при евентуално възникване на заболяването. Тоест собствениците на фермите знаят как да действат при условие, че се усъмнят за това заболяване. Да се надяваме, че  няма да се допусне заболяването да влезе в България, което ще е много трудно.

Фокус: Каква е обстановката по отношение трихинелозата и колко случая са установени до този момент в региона?

Д-р Атанас Григоров: Първо ще започна с това, че в Благоевградска област нямаме заболели хора от трихинелоза, но имаме открити трихинели при 31 броя диви свине. Практикува се така – след като се занесат пробите в нашите лаборатории при възникване на заболяването, нашите експерти уведомяват здравните органи за наличие на трихинелоза в диво прасе. Освен това се обаждаме на човекът, донесъл пробата. След това предстои събиране на месото от трихинелозното прасе от лабораторията, извиква се екарисаж и срещу съответния документ те го изгарят. В момента ловците много добре са запознати с това заболяване, знаят за какво става въпрос, така че събират месото и го даваме на екарисаж.

Фокус: Какви са симптомите на заболяването?

Д-р Атанас Григоров: Основно заболяването засяга мускулатурата, като се получават отоци – трудно движение и така нататък.

Фокус: Имате ли информация какво е лечението?

Д-р Атанас Григоров: Точното лечение не мога да Ви кажа, но знам, че заболяването се лекува доста трудно, така че нека хората бъдат внимателни.

Ливия НИНОВА