Д-р Атанас Камбитов, кмет на Благоевград: Около 5 млн. ще ни струва извозването на отпадъците след затваряне на депото в село Бучино, общината не може да си позволи сама да поеме този разход

Д-р Атанас Камбитов, кмет на Благоевград в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин по повод провела се по-рано днес извънредна сесия на Общински съвет – Благоевград.

Фокус: Д-р Камбитов, защо по време на извънредната сесия на Общинския съвет днес се стигна до разгорещен дебат по отношение на депото за отпадъци в село Бучино, което трябва да бъде затворено до 31 декември?

Д-р Атанас Камбитов: Ангажимент на държавата е да се прекратят депа като нашето, което се намира в село Бучино. Мисля, че на територията на България те са 4 или 5, но към момента не мога да кажа точно. Това трябва да се случи до 31 декември 2017 година. Тази сага започва още през 2009 година, когато има наказателна санкция, но да не влизаме назад в историята, само ще припомням, че тогава страната поема определени ангажименти. Сега, каква е тезата на общината, тоест на сдружението в което е включена и Благоевград, заедно с общините Симитли, Рила, Бобошево и Кочериново – всичко, което е било необходимо като действия от наша страна е направено. От изминаване пътя на всички възможни процедури, включително препятствия и трудности, не искам да се връщам назад, но ще кажа, че ни се наложи да минем през доста тежка процедура на обжалвания с ПУДООС, което беше доста трудна съвместна работа. Цялото това нещо ни забави около 4 години. Ако не бяхме минали през всичко това, то до сега въобще нямаше да има такъв проблем. В крайна сметка такива са законите, такива са правилата, тоест вървим така както трябва да бъде. Имаме избран изпълнител за изграждането на новата Регионалната система за управление на отпадъците в село Бучино, имаме осигурено финансиране. Дори ще кажа, макар и грубо да прозвучи, че направихме процедурата без да се съобразим с това, което ни казваше ПУДООС, с оглед на това, че аз застъпва тезата, че тъй като общината, то ние носим отговорност за абсолютно всичко. Респективно аз като кмет поемам отговорността. Преди този срок да изтече, ние имаме избран изпълнител или иначе казано ние сме си изпълнили всички ангажименти като община. От там нататък проблемът е от национален характер. В този ред мисли държавата и общината са от „една страна на барикадата“ и затова мисля, че няма нищо по-логично от това държавата да ни помогне в  този случай, поемайки част от ангажимента. Ние от своя страна ще изградим депото, което е наша работа, но просто няма как да поемем финансирането по извозването на отпадъците, докато направим нашата регионална система за отпадъци. Тук не говорим за желание или нежелание, а говорим за финанси и точно определени стойности. За Благоевград – хипотетично возим отпадъците в Разлог, но те не могат да поемат изцяло количеството на нашите отпадъци. Решението, което взехме на днешната общинска сесия е в посока именно на процеса  заедно с държавата да решим проблема, защото това е национален ангажимент. Ние не може да тръгнем срещу държавата, както между впрочем беше предложено от някои общински съветници. Все пак държавата сме ние. В този ред на мисли да се върна на това за което говорих. Депото за отпадъци в Разлог е с ограничен капацитет и затова нека предположим, че ще возим отпадъците и до други депа – ако това е стойността 122,80, като тук задължително има и транспорт, тоест около 140 лева на тон ще ни струва извозването. На база 30 000 тона на година, то целият процес на нас ще ни струва около 5 милиона, а собствените приходи на Община Благоевград за година са 20 милиона, тоест ние нямаме как да поемем целият ангажимент.

Фокус: А всъщност как вървят самите преговори и имате ли някакви гаранции от страна на държавата?

Д-р Атанас Камбитов: Имам кореспонденция с Министерството на околната среда и водите, говорихме и с колегите в другите сдружения, които имат като нашия проблем. Те също подкрепят подобна позиция, че държавата трябва да ни окаже съдействие, затова и ще вървим към това да се проведат официални преговори. Ще търсим подкрепа от Министерството на околната среда и водите, както и от Министерството на финансите. Може би, все пак за да бъдем коректни, това, което убягна на общинския съвет, но аз не исках да влизам в излишни спорове е, че от тези 140 лева на тон, 45 са отчисленията, които е нормално да си ги поемем ние от общината, защото така или иначе и в момента си ги плащаме. Всъщност това ще бъде и модела, по който ще търсим съдействие. Сами разбирате, че просто няма как централния бюджет да поеме отчисленията, които са си наш ангажимент. Дори и в момента при работещо депо ние си ги плащаме тях, защото така е по Закона за управление на отпадъците, но разликата би трябвало да се поеме от държавата, или поне така смятаме ние, защото има такъв прецедент. До колко си спомням, отпадъците на София също, тогава, когато ги транспортираха до Цалапица мисля, че беше, се поемаха от централния бюджет.

Фокус: Кога се надявате да имате отговор от държавата по този казус?

Д-р Атанас Камбитов: До 31 декември трябва да имаме яснота какво се случва. Категорично няма да вървим в посока вдигане на такса „Битови отпадъци“ за успокоение на хората. Вярвам, че ще намерим решение на казуса. Не случайно по време на сесията казах на колегите, че 23 милиона лева, които са ни нужни за новата Регионална система за отпадъци в Бучино, тоест – 17.6 милиона лева от ПУДООС и 5.4 милиона лева, които имаме осигурени чрез писмо от Министерството на финансите ни биват отпуснати от държавата. Лично аз съм на мнение, че държавата си изпълнява своя ангажимент и с точно такова разбиране ще бъдем и от тук насетне. Още повече, че за разлика от другите общини, които имат проблем, то при нас неговото решение изглежда близо, защото през месец август – септември  ще сме готови с новата система за отпадъци. Това е ситуацията към момента. Специално за депото в Благоевград, аз Ви казах, първата крачка за неговото изграждане, по спомен, беше през ноември 2011 година когато регистрирахме сдружение. Ние не продължихме да работим по нещо вече започнато, а  тръгнахме от под нулата. Ако не бяха се случили обжалванията на по-късен етап, то в момента пред нас нямаше да стои този въпрос, но така е.

Ливия НИНОВА