Д-р Борислав Цеков, Институт за модерна политика: Въпросът за партийните субсидии остана незавършен, ще бъде отворен отново наесен заедно с обсъждането на годишния Закон за държавния бюджет

Д-р Борислав Цеков, основател на Института за модерна политика, в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“

Водещ: На колко и какво е равно 1 лев за глас за партиите у нас плюс дарения от физически и юридически лица? Какво си казаха управляващи и опозиция вчера? Темата коментираме с д-р Борислав Цеков – основател на Институт за модерна политика. Вие сте един от основните автори на действащия Закон за политическите партии. Смятате ли, че решението на депутатите за субсидията е разумно?

Борислав Цеков: Мисля, че това е едно противоречиво решение, защото на първо място намаляването на субсидиите е необходимост не само защото има широка обществена нагласа срещу този гигантски размер на субсидиите, който се получи през последните години, но и защото тези многомилионни субсидии влияят твърде негативно на състоянието на самите партии – превръщат ги в едни корпоративни структури, в които стотици хора работят на заплата и на щат, а не за кауза и за идея и т.н. Но заедно с това противоречиво решение е, защото остана едно впечатление, че то се взема на инат и се прие не просто нисък размер на субсидията, но и едно отпадане на важни, необходими, съществуващи във всяка една демократична политическа система ограничения за финансирането на политически партии от граждани и фирми, неправителствени организации, въобще от бизнеса.

Водещ: Процесът обаче все още сякаш не е приключил окончателно, защото може би президентът се очаква да наложи вето? Смятате ли, че може президентът да наложи вето на тези промени?

Борислав Цеков: Предстои да видим и президентът да направи своята преценка, но досегашната практика при упражняване на това конституционно правомощие на държавния глава при този парламент виждаме, че неговите вета, неговите аргументи обикновено не се обсъждат достатъчно всестранно и лесно с автоматизмът на парламентарното мнозинство биват преодолявани. Но като казвате, че има като че ли нещо неокончателно, аз имам същото впечатление, но по друга причина. То е заради това, че размерът на субсидията беше коригиран, но не в Закона за политическите партии, както беше първоначалният вариант, редакция на закона, който гласувахме 2004 година, а беше променен в Закона за годишния държавен бюджет. Тоест, сегашното решение за 1 лев субсидия би било в сила до края на тази година. А при обсъждането на новия държавен бюджет в периода октомври-ноември на тази година отново ще се отвори темата. Тоест, като че ли има някаква конюнктурност, и затова казвам и на инат – „Хайде да видим: ние ще го направим, пък след няколко месеца да видим какво ще стане“. Така устойчиво, полезно, ефективно законодателство не се прави, но за съжаление, това не е прецедент в Българското народно събрание, особено в този му мандат.

Водещ: Д-р Цеков, как приемате идеята партиите да получават дарения от физически и юридически лица?

Борислав Цеков: Възможно е. Това е модел, който е действал и у нас през годините, но това, което направиха сега, е почти без прецедент в демократичния свят – да отпаднат лимитите за дарения от физически и юридически лица. Това е нещо, което трябва да бъде подложено на много остра критика и надявам се да бъде преосмислено по-нататък, защото ограниченията, таваните за дарения са свързани именно с прекъсването на една много пряка връзка между големия бизнес или отделни личности, които имат финансови възможности, и които предоставяйки неограничено финансиране могат да установят тотален контрол върху една партия. Затова навсякъде по света има лимити, включително и в САЩ. И специално за САЩ го подчертавам, тъй като тук, у нас бяха тиражирани абсолютно неверни твърдения, че в САЩ бизнесът финансирал неограничено политическите партии. Трябва да се подчертае изрично, че в САЩ още 1907 година действа абсолютна забрана за директно финансиране на партии и кандидати от бизнеса. Те могат да финансират единствено едни неправителствени структури, които са напълно независими от партиите и предизборните щабове, а тези неправителствени структури, наречени „Комитети за политическо действие“ могат да даряват на партии и кандидати, но при стриктно определени лимити, които възлизат на 5 хиляди долара на кандидат или на 15 хиляди долара на политическа партия в САЩ. Безлимитното е финансирането от бизнеса само в държави от третия свят – в Бангладеш, в много африкански държави, но никъде в Европа и останалите демократични държави. За съжаление с това решение България се приравни до слаборазвитите демокрации и полуавторитарни режими в Африка, а не до законодателните модели на демократичния свят.

Водещ: Кое според вас е разумното решение в случая? Казахте 11 лева – гигантска субсидия. Сега пък сме на другата крайност – 1 лев, което е малка субсидия така да се каже, някои казват и никаква дори. Какво е вашето мнение?

Борислав Цеков: Наистина от едната крайност се залитна на другата крайност. Винаги крайностите са лоши. Според мен поне разумното, балансираното решение беше да се възстанови първоначалната редакция на закона, която действаше между 2004 и 2006 година, а именно субсидията да се определя като 1% от минималната работна заплата на глас. Някога това възлизаше на 1.50 лева на глас, при днешния размер на минаваната заплата, щеше да възлиза на 5.60 лева на глас, тоест, едно радикално намаляване на субсидията от 11 на 5.60 лева, почти на половина, и заедно с това запазване на един разумен размер на тази субсидия, така че да обезпечава нормалното функциониране на организационна, административна дейност на партиите, които между другото, не бива да забравяме никога, че получават и по редица други начини публично финансиране – и чрез парите, които се получават безотчетно в Народното събрание, и чрез офисите – държавни и общински, които се получават за жълти стотинки и т.н. Но за съжаление, както и вие подчертахте, нашите законодатели отидоха в другата крайност и на практика оставиха, поне според мен, въпросът за партийните субсидии неокончателен. Отново ще се отвори наесен, отново ще се дискутира, отново ще се губи обществено мнение, вместо да беше взето разумно решение, което от една страна съобразява размера с общественото искане, включително потвърдено на национален референдум за намаляване на субсидии, и заедно с това проявява разум и баланс, партиите да бъдат прозрачно финансирани, да не изпадат в зависимост.

Водещ: Казахте въпросът очаквате да бъде повдигнат отново наесен. Преди местния вот или след местния вот?

Борислав Цеков: Заедно с обсъждането на годишния Закон за държавния бюджет. Най-вероятно това ще съвпадне хронологично с края на кампанията за местния вот, след местния вот, който ще бъде през октомври. Обикновено тогава започват обсъжданията на държавния бюджет в парламентарните комисии и пленарната зала – ноември-декември.

Водещ: Привърженик ли сте на идеята, д-р Цеков, че ГЕРБ прави това заради местния вот?

Борислав Цеков: Не търся и не ми се иска да се търсят такива политически ходове, защото от една страна, това е твърде елементарен ход, твърде прозрачен би бил. Но ако търсим политическо измерение, по-скоро според мен ГЕРБ по този начин отне единствения съдържателен аргумент на Слави Трифонов, който до момента е лансиран. Досега те лансираха едно свое присъствие в политиката главно по въпроса за партийните субсидии, нямат съдържателни тези по другите и по-големи и по-малки теми на обществения живот на България, така изчистена, така ясна и конкретна като предложения. А сега всъщност ГЕРБ както се казва им издърпа черджето и отне основната им теза, с която те присъстват досега в политическия живот на страната.

Водещ: Последен въпрос ви задавам, с него започнахме и разговора. Бих искала сега да решим с вас една задача – на колко и какво е равно 1 лев за глас за партиите у нас плюс дарения от физически и юридически лица? Очаквам сега от вас отговора.

Борислав Цеков: Без да съм силен по математика, но това означава броят на гласове плюс безкрайност. Ако партията е получила 100 хиляди гласа, да получи 100 хиляди лева за годината плюс неограничен размер на дарения от физически и юридически лица.

Водещ: Което до какво ще доведе?

Борислав Цеков: Според мен, това ще доведе до обстоятелството, че едър бизнес, хора със сериозно финансово състояние ще се превърнат в крупни дарители на партиите от управляващата коалиция или на кандидатите-кметове, които от своя страна пък очевидно ще поемат определени ангажименти към тях.

Йоланда ПЕЛОВА