Д-р Велин Денев, ЦСМП – Смолян: Основният потребител на спешната помощ в областта е възрастен, болен и беден човек, живеещ в труднодостъпно място

Интервю с директора на Центъра за спешна медицинска помощ в област Смолян за готовността на екипите за почивните дни по Великден и предизвикателствата пред работата им.  

 

„Фокус“: Д-р Денев, подготвени ли сте с достатъчно екипи за дежурства по време на почивните дни за Великден?

Д-р Велин Денев: Нашето работно време е 24 часа в деня и 30 дни в месеца. Всички екипи са запълнени. Когато предстоят почивни дни по принцип винаги подготвяме във филиалите и резервни екипи, защото по време на повече почивни дни лечебните заведения не работят с пълен капацитет и се налага да извършваме повече санитарни транспорти. По същия начин гледаме санитарните автомобили да са запасени с гориво навреме и ако се налага по-интензивна работа. Така стои и въпросът с лекарствата и гледаме да създадем резерв във филиалите и екипите, за да може безпроблемно да протече работа ни през почивните дни

„Фокус“: Достатъчно ли са екипите и линейките в Центъра за спешна медицинска помощ – Смолян, за да се отзовават на всички сигнали?

Д-р Велин Денев: Предвид характеристиката на Смолянска област имаме достатъчно екипи и наситеността с екипи е нормална за областта. По отношение на санитарните транспортни средства, имаме нужда от повече такива, които са със задвижване 4 х 4, защото пътната инфраструктура ги изисква. Особено през зимния сезон ако няма двойно задвижване линейката може да си стои тук на плаца. Там срещаме трудност, но с каквото разполагаме  с това гледаме да се свършим работа.

„Фокус“: Успявате ли винаги да се отзовете на сигналите, въпреки лошите пътища и пресечения терен на областта?

Д-р Велин Денев: Имаме проблеми, но като възникнат търсим помощта на Пожарна безопасност и защита на населението. Те разполагат с високо проходими автомобили и специализирана техника, моторни шейни, верижна техника някой път се налага. С общи усилия се справяме с проблемите, не сме оставили необслужен адрес.

„Фокус“: Колко са сигналите, които са получени при вас от началото на годината?

Д-р Велин Денев: Над 5200 са сигналите от началото на годината, които са получени при нас и на които сме се отзовали.

„Фокус“: Кои са най-честите случаи, за които хората търсят помощта ви?

Д-р Велин Денев: По принцип основният потребител на спешната помощ в нашата област е възрастен, болен и беден човек, живеещ в труднодостъпно място, където естествено само бърза помощ е единствената алтернатива за запазването здравето на тези хора. Това са хронични заболявания най-често на сърдечно-съдовата система, като се са 2/3 от оплакванията, за които се вика бърза помощ. Те са некомпенсирани и изискват медицинско наблюдение, което да е постоянно и да даде на пациента качество на живот. Той е основния потребител – хронично болен, възрастен, с малка пенсия и с декомпенсирани сърдечни заболявания.

„Фокус“: По празничните дни, които са най-честите случаи, при които хората викат Спешна помощ?

Д-р Велин Денев: Това са сбиванията и травми по всякакъв повод – пътнотранспортни, черепно-мозъчни, счупвания и други. Злоупотребите с алкохол също са чести случаи в тези дни. При нас почти всичко е сиво и безинтересно, всеки ден стресът е голям, оплакванията са почти едни и същи, и проблемите са едни и същи, но трябва да се отзоваваме на всяко едно повикване.

„Фокус“: Има ли случаи на агресия от страна на пациентите към екипите на Спешна помощ в област Смолян?

Д-р Велин Денев: Много рядко има такива случаи в нашата област. Нямаме такива проблеми. Има единични случаи, но те не са основна пречка за работата на екипите ни.

Нели ГЕРГЬОВСКА