Д-р Велка Войнова, Областна дирекция по безопасност на храните: Ще бъде санкциониран един ресторант за съхранение на меса с неизяснен произход

Радио "Фокус" - Кюстендил

Д-р Велка Войнова, началник на отдел „Контрол на храните” към Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендил, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Доктор Войнова, как преминаха дежурствата на вашите колеги в рамките на празниците в края на 2017 г. и началото на новата – 2018 година?

Д-р Велка Войнова: Мога да кажа, че ние извършихме десетки проверки в рамките на празниците, но самите празнични дни преминаха без сериозни хранителни инциденти. Моите колеги извършваха засилените проверки по време на всички празнични дни, за да могат да гарантират на потребителите безопасността на празничната трапеза. Мога да кажа, че от гледна точка на дейностите от официален контрол, бяха твърде горещи. Като първоначален старт на засилените проверки беше една заповед на изпълнителния директор, съгласно която от 19 декември 2017 година до 2 януари 2018 година, инспекторите трябваше да извършат проверки във всички обекти, разположени на територията на нашата област. Междувременно обаче получихме и искане за съвместни проверки с органите на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Към тях се присъединиха и служители от Национална агенция за приходите. Проверките бяха и самостоятелно, и съвместно с органи от други контролни институции.

Фокус: Колко проверки извършихте и какви обекти бяха обхванати?

Д-р Велка Войнова: Като обобщение от всички обекти мога да кажа, че сме проверили 73 обекта. В това число предприятия за преработка на мляко, кланицата за месопреработка. Тя беше подложена освен на ежедневния контрол и на допълнителен контрол във връзка с проверките с Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Проверихме предприятия за преработка на месо, сладкарски цехове и такива за закуски, складове на едро, хипер и супер маркети, специализирани магазини за продажба на месо и месни продукти, както и заведения за обществено хранене.

Фокус: Какви нарушения установихте при тези проверки?

Д-р Велка Войнова:Въпреки големият обем от дейности и проверки, ние не сме установили съществени нарушения на изискванията на законодателството, касаещо безопасността на храните. Имаме един обект за обществено хранене – ресторант, където са установени храни от животински произход, чиито произход не е известен. Това са 17,5 кг червени и бели меса. Те са възбранени, насочени са за унищожаване и предстои предаването им на екарисаж. Освен това, че ние ги иззехме и те предстои да бъдат унищожени, ще бъде връчен и акт за установяване на административно нарушение. В един супермаркет, разположен на територията на град Дупница, са установени несъответствия относно изискванията за попълване на търговските документи, чрез които червените меса се транспортират до обекта за продажба. В търговския документ не е записан фирмата-изпращач. Това е документално несъответствие и не касае безопасността на храните, тук имаме връчено едно предписание за отстраняване на несъответствията. В останалите проверени обекти нямаме установени несъответствия. Мога да кажа, че проверките бяха успешни, ние констатираме, че бизнесът се е справил добре с натоварването.

Фокус: Проверките с Областна дирекция на МВР, кои обекти обхванаха?

Д-р Велка Войнова: Това бяха проверки в действащата на територията на област Кюстендил кланица. Нямаме установени пропуски. Там нещата от наша страна са на ежедневен контрол. Още повече, че когато официалният контрол присъства ежедневно в едно предприятие, там превенцията е много по-голяма.

Фокус: Имате ли набелязани акценти за настоящата година?

Д-р Велка Войнова: На този етап все още нямаме, нямаме поставени регионални акценти. Нямаме и поставени цели от централното управление. В момента сме в активна подготовка по разработване на програмите за официален контрол – честота, екипи и ротация на инспекторите в обектите. Това е едно от изискванията на контрола, а именно ежегодно да се сменят инспектиращите екипи. Това е най-важното за нас към този момент.

Венцеслав ИЛЧЕВ