Д-р Велка Войнова, Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендил: Важно е потребителите да следят срока на годност и условията за съхранение на рибата

Д-р Велка Войнова, началник на отдел „Контрол на храните” към Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендил, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Д-р Войнова, какво включват тематичните проверки за Никулден?

Д-р Велка Войнова: Както и миналата година, така и тази всички обекти, в които се извършва продажба на риба или рибни продукти, са обект на засилен контрол от органите на Областна дирекция по безопасност на храните. Акцент е търговията на дребно, там, където потребителят осъществява контакт с хранителния продукт и съответно с оператора, който извършва тази дейност. Проверките обхващат периода 3 – 7 декември, за да може да сме на терен, тогава когато вече операторите са се подготвили да заскладяват храните, предназначени за продажба, а и както обикновено, един ден по – късно, за да видим какво е останало след празника.

Фокус: Какво проверявате?

Д-р Велка Войнова:  Проверяваме регистрация на обекта по реда на член 12 от Закона за храните с акцент разрешен асортимент риба и рибни продукти, съхранение на храната, условия, произход, много важно в случая на рибата и рибните продукти. Съответно и здравната документация на персонала, който работи с тези продукти. Потребителите трябва много добре да се информират за срока на трайност на рибата и да бъдат убедени, че поне в момента на продажба, рибата се съхранява при подходящи условия.

Фокус: Какви са тези условия и на какво трябва да се обърне внимание при покупката та риба?

Д-р Велка Войнова: Охладената риба може да бъде охладена, съхранена в газова среда или пък с лед. Ледът не трябва да е в малки количества, трябва добре да покрива рибата, да има плътен контакт с нея, съдовете в които се съхраняват да имат условия за оттичане на водата, защото ледът има температура на топене около 1 градус. Така, че той ще се изтича в подложките, оставени отдолу, да нямаме директен контакт на рибата с изтеклите течности, защото това ще промени и органолептиката и сроковете на съхранение. Нашите потребители знаят вече какви са характерните признаци на една риба, която е в срок на трайност, която е годна за консумация. Те ще гледат люспите, защото обикновено на Никулден хората искат да купят риба с люспи, поради поверие, че колкото повече люспи, толкова повече пари в дома. Така че люспите трябва да бъдат здраво захванати към тялото. Те трябва да бъдат лъскави, блестящи, плътно да покриват повърхността на тялото, слузта да бъде в умерени количества, да има специфичната миризма на риба. Очите не трябва да бъде хлътнали, при натиск с пръст мускулатурата трябва бързо да възстановява първоначалното си положение, тоест да имаме една хубава плътна консистенция. Какво се случва отзад в търговските помещения на операторите, там проверяват моите колеги с акцент документи за произход, като това е основната крачка в хранителната верига. Всеки оператор, който предлага на пазара риба и рибни продукти, съответно трябва да бъде регистриран и ние това ще го установим. Здравната документация на персонала, както и при всички останали продукти, така и при рибата, много важна част, защото по – голямата част от рибата и рибните продукти се продават открити, не предварително опаковани, персоналът има пряк контакт с нея, така че това също е наш ангажимент.

Фокус: Има ли подадени заявки за временни обекти за продажба на риба?

Д-р Велка Войнова: Имаме само един временен обект на територията на град Кюстендил за продажба на жива риба, като в този случай живата риба трябва да бъде поставена в контейнер, който се аерира, не просто извадена в едни съдове, легени и рибата умира от задушаване пред потребителя. В този случай нашият потребител може да погледне движенията на рибата, дали са плавни, елегантни, дали рибата не е застанала ниско долу на дъното или пък високо горе. Ако имаме излязла риба високо горе над повърхността на водата, това означава, че кислородът не й достига, но това също ще го проверим в предния или в самия ден. Тогава когато вече рибата е на пазара, за да може да видим от кой рибовъден обект идва, с какви документи идва, какво е състоянието на рибата. Риба и рибни продукти ние проверяваме и във всички наши инспекции през годината. Говорили сме какви количества имаме забранени или пък насочени за унищожаване риба и рибни продукти, включително и през октомври имахме около 25 килограма такава храна, поради неясен произход и несъответствие с етикетирането, а също и с изтекъл срок на трайност.

Фокус: Има ли рибовъдни обекти на територията на област Кюстендил?

Д-р Велка Войнова: Да, имаме три рибовъдни обекта, които са регистрирани по наредба 26 като оператори, които могат да доставят директно на краен потребител. В Кюстендил има един такъв рибовъден обект, който до краен потребител предоставя произведената от него риба.

Венцеслав ИЛЧЕВ