Д-р Велка Войнова, Областна дирекция по безопасност на храните-Кюстендил: Изискванията към имитиращите продукти за в полза на информирания избор на потребителите

Радио "Фокус" - Кюстендил

Д-р Велка Войнова, началник на отдел „Контрол на храните” към Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендил, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

 

Фокус: Д-р Войнова, вече са в сила новостите в законодателствата, касаещи имитиращите млечни продукти, каква е тяхната цел?

Д-р Велка Войнова: Да, това е така. С изменение още от 13 юли 2018 година, законодателят прие промени в Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. Това е заради големия обществен интерес към това кой продукт е млечен и кой имитиращ. Също с цел затягане на контрола във връзка с това все пак потребителят да не бъде подведен за това, какво той избира. Тук отново говорим за една помощ към потребителя в неговия информиран избор. В това изменение се даде гратисен период от шест месеца на всички участници в хранителната верига. През този период те трябваше да приведат изискваният в своите дейности.

Фокус: Каква е основната разлика между млечен и имитиращ продукт?

Д-р Велка Войнова: Винаги се е знаело, че млечни са продуктите, в които нито една от съставките не е заменена с някоя друга от немлечен произход. Давам пример – изтеглен е протеинът от млечния продукт и тази част от него, която е отстранена при стандартизацията, е заменена с протеин от немлечен. Растителната мазнина заменя млечната мазнина. Имаме ли такова вмешателство, влагане в млечния продукт на съставки с немлечен произход, тогава вече говорим за имитиращи продукти.

Фокус: Когато се влага сухо мляко, продуктът какъв е?

Д-р Велка Войнова: Да, много често хората казват, че в продуктите има сухо мляко. Сухото мляко не е никакъв проблем, защото сухото мляко е все пак дехидратирано краве, овче или биволско мляко. Няма проблем в използването на сухо мляко, в количествата в които се допуска от законодателството. Това са 20 % добавено възстановено сухо мляко. Може да се добавя концентрирано мляко, може да се добавя и млечен протеин. Това не прави продукта имитиращ. Ако се добави в по-висок процент, това отново не прави продукта такъв, който е имитиращ. Тук има само нарушение за добавено по-голямо количество. Това се установява на място.

Фокус: Какво се използва при производството на млечните продукти?

Д-р Велка Войнова: При производството на млечни продукти се използват сурово мляко, до 20 % възстановено сухо мляко, концентрирано или млечен протеин, питейна вода, стартерни млечнокисели култури, ензими, калциеви соли, може да се използват билки, подправки и други съставки, захар. Забранено е добавянето на мазнини и протеини с немлечен произход.

Фокус: Има ли допълнителни изисквания при етикетирането на имитиращите продукти?

Д-р Велка Войнова: Да. Задължително при етикетирането на имитиращите продукти върху етикета, в непосредствена близост до наименованието на продукта, трябва да се посочва, че това е имитиращ продукт. Ясно трябва да бъде обозначена съставката, използвана за частична или пълна замяна на млечните съставки. Задължително размерът на шрифта трябва да бъде не по-малък от 1,2 мм. Това важи за изписването „Имитиращ продукт” и на заместителната съставка. Освен това трябва да се посочва не само съставката заместител, но и количеството на вложената съставка. Още нещо изключително важно, което до момента не беше регламентирано, че имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, се предлагат в обектите за търговия с храни само предварително опаковани. Това става на отделни щандове и обособени места, различни от тези, на които се предлагат млечните продукти. С течение на времето имахме изисквания за обособено място с надписи „Имитиращи продукти”, тогава в насипно състояние имаше едни каравани с краве сирене от една страна, а от другата страна, разделени със стъклени прегради, се предлагаха имитиращи продукти.

Фокус: Какво предстои като проверки?

Д-р Велка Войнова: Ние започнахме с проверки в предприятията за преработка на мляко, а от следващата седмица ще проверяваме и търговските обекти. Тук трябва да кажа, че влезе в сила и едно изменение на Наредбата за общите хигиенни изисквания на предприятията. С това изменение преработвателите трябваше да определят дали ще произвеждат само млечни или само имитиращи продукти. Вече е забранено в едно и също предприятие да се произвеждат и двата вида продукта. Същото се отнася и до центровете за препакетиране.

Фокус: Какво са декларирали предприятията в областта?

Д-р Велка Войнова: При нас това вече мина като процес. Мога да кажа, че всички предприятия писмено са декларирали, че ще произвеждат само млечни продукти.

Фокус: Колко на брой са предприятията в областта?

Д-р Велка Войнова: Те са шест. Имаме и един център за препакетиране.

Фокус: Какви глоби може да бъдат налагани, ако новите изисквания не се спазват?

Д-р Велка Войнова: Глобите за този вид нарушения започват от 1 000 лева. Ако установим такива храни в търговска мрежа, ще предприемем административни действия и продуктът ще бъде изтеглен от пазара.

Венцеслав ИЛЧЕВ