Д-р Велка Войнова, ОДБХ-Кюстендил: Сега е времето за подготовка на животновъдните обекти за зимния сезон

Агенция "Фокус"

Д-р Велка Войнова, Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендил, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Д-р Войнова, по какъв начин се осъществява контролът върху животновъдните обекти, най – вече в обектите, в които се отглеждат коне?

Д-р Велка Войнова: Всички животновъдни обекти, които са регистрирани на територията на Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендил, подлежат на официален контрол, в зависимост от анализа на риска и в зависимост от утвърдената годишна програма за извършване на такъв контрол. 2018 година беше година на засилени проверки в животновъдни обекти, в които се отглеждат еднокопитни животни и по – специално коне и в тази връзка още през април месец ние направихме един анализ на общия брой обекти и броя коне, които се отглеждат в тях.

Фокус: Какъв е броят на обектите и на отглежданите в тях коне?

Д-р Велка Войнова: Броят на обектите е 367 за отглеждане само на коне с общ брой животни в тях – 2460 броя. Най – голям е броят на животните с един до четири коня, това са 269. От пет до десет коня са 39 и с над единадесет са 59 обекта. До момента ние сме извършили проверка на 93 броя обекти на територията на цялата област, в които се отглеждат животни, много повече отколкото са заложени в програмата за официален контрол. Защото още в началото установихме, че има проблем с движението на животните, със спазването на изискванията за идентификация, за хуманно отношение, така че при тези проверки сме констатирали редица несъответствия.

Фокус: Какво касаят тези несъответствия и какви мерки са предприети?

Д-р Велка Войнова: Те касаят идентификация на животните, несъответствие на обекта с ветеринарно – медицинските изисквания, нарушения по отношение спазването на хуманното отношение към животните и в резултат на това имаме връчени 89 броя предписания и съставени 9 броя акта. Това е само за обекти, в които се отглеждат коне. Имахме и много сигнали през годината за нерагламентирано движение на коне, за неидентифицирани коне. Във всички случаи, когато сме получавали сигнали, ние сме реагирали, като най – честите места, където граждани, институции подаваха сигнали, това бях в град Дупница, в жк. „Бистрица”. Това са коне, които лесно и безпрепятствено излизаха на пътното платно. Имахме случай на подаден сигнал за коне, които се намират в близост до главен път Е 79, имахме случай в село Раненци за 15 коня, които са пуснати извън животновъдния обект, също и на пътното платно Кюстендил – Ябълково. Във всеки случай, в който сме получили сигнал, сме реагирали и тогава, когато сме идентифицирали чия собственост е животното, ние сме съставяли актове за установяване на административно нарушение. Създадена е добра организация, специално за територията на Община Кюстендил за извършване на съвместни проверки между Областна дирекция по безопасност на храните, Районно управление на МВР – Кюстендил и Общинското предприятие „Управление на общински имоти” в Кюстендил. Тези общи действия са разписани в една работна карта и ние работим по темата. Това касае най – много сигнали, най – често прилагахме тези мерки, разписани в работната карта за животни от квартал „Изток”.

Фокус: Каква е отговорността на собствениците на коне, какви са техните задължения?

Д-р Велка Войнова: Да, искрено се надявам, че вече и собствениците на животновъдни обекти ще усетят и разберат, че те са хората, които носят главната отговорност да се спазват изискванията към обектите, а и към идентификацията и хуманното отношение. Всички добре си спомняме в края на месец март тази година грубото нарушаване на изискванията, когато животни бяха оставени бедстващи в планина Осогово. Използвам вашия ефир и призовавам всички собственици на животновъдни обекти – стационарни, на които животните са на временни пасища в планината да приберат животните докато все още метеорологичните животни са подходящи. Да се осигури достатъчно храна и вода в стационарните обекти, както и ветеринарно и медицинско обслужване. Нашият район е такъв, че имаме регистрирани пасища високо в планината, където за някои категории животни, каквито са и еднокопитните, е разрешено целогодишно пасищно отглеждане на тези животни, но собствениците отново трябва да извършат проверки на тези обекти. Да се осигури храната на място, да се осигурят и проверят заслоните, защото наближават тежките метеорологични условия и те трябва да бъдат подготвени за това.

Венцеслав ИЛЧЕВ