Д-р Владимир Владимиров, кмет на Община Кула: През зимата приоритет е разчистването на пътищата и до най-малкото населено място

Д-р Владимир Владимиров, кмет на Община Кула, в интервю за Радио „Фокус“ – Видин

 

Радио „Фокус“:  Започнахте ли подготовката за зимния сезон, д-р Владимиров?

Д-р Владимир Владимиров: 220 000 лв. са заделени за зимното  поддържане  на общинската пътна мрежа и на улиците в населените места на общината  през тази година. Общата дължина на общинската пътна мрежа, която се поддържа е 40 км и толкова е и регионалната пътна мрежа на територията на община Кула. Поддържането на общинската пътна мрежа става чрез общинско предприятие. При необходимост те наемат техника от земеделски производители. Така осигуряваме работа на общинското предприятие, а това означава, че осигуряваме и работни места. Това е много важно в една малка община като нашата, където всяко работно място е от значение.

Радио „Фокус“: Трудно ли се поддържа общинската пътна мрежа през зимата в община Кула?

Д-р Владимир Владимиров: В общината има осем малки села и град Кула – център на общината. Налага се през зимата да почистваме пътищата и към най-малките села, в които живеят до 20-30 души, защото има един или двама  ученика, които трябва да дойдат сутрин на училище в Кула, а и трябва да се достави хляб в тези населени места. Това са обикновено отдалечени и трудно достъпни селища, за които разходите за зимна поддръжка на пътищата са големи. Независимо, че това са малки селища ние поддържаме винаги почистени за тях пътищата – не можем да оставим хората откъснати от света. Не зависимо от цената това винаги е било  приоритет – да се осигури достъп до населените места.

Радио „Фокус“: Имате ли пътни участъци, които ви създават най-големи затруднения през зимата?

Д-р Владимир Владимиров:  Трудно се поддържат пътищата за 4 населени места в общината – Големаново, Цар Петрово, Чичил и Коста Перчово. По пътищата за тези села през зимата и при най-малката снежна покривка се образуват преспи. Хората трябва да бъдат търпеливи, да изчакат машините да пробият преспите. Случвало се е при силен вятър машините да разчистят преспите и след половин час пътят отново да се окаже блокиран от напрупалия се сняг. Работило се е на фарове, вечер за да се разрине снегът. Най-опасно е когато има заседнала кола. Тогава става дума за човешки живот и се струпва много техника и хора. За това трябва всички да бъдем внимателни, когато през зимата се предприема пътуване.

Радио „Фокус“: Населението на общината снабдено ли е с дърва за огрев?

Д-р Владимир Владимиров: При нас над 90% от хората се отопляват с дърва за огрев. Но, през тази година има известни смущения на пазара за дърва за огрев заради износа им в съседна Румъния, където цената е двойно или тройно по-висока. От кметските наместници по селата получаваме сигнали за затруднено снабдяване с дърва за огрев на населението в общината. Хората, които са получили помощи за отопление не могат да се снабдят с дърва за огрев, цените са много високи и липсват на пазара.

Радио „Фокус“: Имате ли сгради на социални институции, които също се отопляват с дърва за огрев и осигурихте ли ги за зимата?

Д-р Владимир Владимиров: С  дърва за огрев и въглища се отоплява  детската градина в Кула и Дома за възрастни хора. За тях  е обявена обществена поръчка. Проведохме тази  обществената поръчка, класирахме една фирма на първо място и тя се отказа да подпише договор с нас. Сега сме поканили фирмата класирана на второ място. Малките сгради на кметствата и читалищата в общината се отопляват с дърва, които се добиват от общинска гора. Училището в Кула, което е единствено в общината,  се отоплява с нафта и метан – 2 котела от парното отопление работят с нафта и един – с метан. Ръководството на училището провежда обществената поръчка за осигуряване на горивото.

Радио „Фокус“: Приключихте ли с ремонтите на улиците в Кула?

Д-р Владимир Владимиров: Приключени са ремонтите по уличната мрежа в Кула, комисия мина за да приеме тези ремонти. Вече се преминава към подготовка за зимния период.

Анна ЛОЗАНОВА