Д-р Владимир Владимиров, кмет на Община Кула: За малките общини възможността да работим по европейски проекти означава да направим селищата по-добри места за живеене

Д-р Владимир Владимиров, кмет на Община Кула в интервю за Радио „Фокус“ – Видин

Радио „Фокус“: Кога ще бъде приет бюджета на Община Кула за 2018 година?

Д-р Владимир Владимиров: Бюджетът е подготвен вече и предстои на 15 януари да бъде разгледан от общинските съветници. В края на тази седмица – 12 януари ще се състои обществено обсъждане на бюджета. Рамката на бюджета е около 4 млн. лв. Нямаме неразплатени задължения, нямаме заеми, финансово – добре стоим, но възможностите ни не са ни големи. За малки общини като Кула  възможността да работим по европейски проекти означава да направим селищата по-добри места  за живеене и  да помогнем  чрез различни социални проекти на хората.

Радио „Фокус“: Местните данъци и такси ще се увеличат ли?

Д-р Владимир Владимиров: Не, не се предвижда увеличение на местни данъци и такси. Няма да има увеличение на такса „битови отпадъци“. Мисля, че ще се справим с приходите. Няма да има увеличение на приходите в сравнение с минали години, те пак ще останат в размер от 400 000 лв. до 600 000 лв. Не мисля, че ако увеличим местните данъци и такси ще увеличим автоматично и приходите. Напротив, част от тези данъци и такси ще станат несъбираеми, а хората, които ще си ги плащат ще изпитват известни затруднения, а нашата цел не е такава. Затова размерът на местните данъци и такси няма да се увеличава и затова няма да бъде внесено такова предложение.

Радио „Фокус“: Каква е сумата на капиталовите разходи в бюджета и за какво са предназначени те?

Д-р Владимир Владимиров: Капиталовите разходи за 2018 година са около 240 000 лв. Към тях ще включим и средства от приходите, които ни останат след като покрием разходите по  някои държавни делегирани дейности, за които не винаги стигат средствата. В тази област все още не сме приключили два проекта по трансгранично сътрудничество. По един от тези  проекти сме закупили техника за сметосъбиране – машина за събиране на смет и машина за метене на улици. Закупени са и съдове за смет. По другия проект предстои да бъзе закупен автомобил за гасене на горски пожари, който ще бъде към нашия доброволчески отряд. В капиталовите разходи тази година ще влязат и средства, които са от европейски програми. Ще се обяви обществена поръчка за двата пътя, които трябва да бъдат преасфалтирани – това са пътят Кул-Старопатица и пътя за Цар Петрово и Тополовец. Кандидатствахме и по проект за рекултивация на бившето общинското сметище, ще трябва да довършим и проекта с общия устройствен план на Кула. Средствата за капиталовите разходи през следващата година ще бъдат насочени към ремонт и асфалтиране на три улици в Кула.

Радио „Фокус“: Какви са собствените приходи на общината?

Д-р Владимир Владимиров: Ние сме малка община, нашите приходи са предимно от отдаване на земеделска земя. Но и тук имаме известно затруднения – наемателите постоянно се сменят, много от тях се отказват… Няма атрактивни общински имоти. В Кула преди е имало три училища, сега е само едно. Две училищни сгради са свободни. Правили сме опити да ги отдадем под наем – няма интерес към тях. Същото е и със сградата на бившата Кулска болница, която бе закрита. И тя е празна и нея искаме да отдадем под наем, но и към нея няма интерес. Както вече казах ние нямаме дългове, защото като малка община се съобразяваме – не залагаме по-големи разходи, отколкото са ни приходите, стремим се да бъдем изрядни.