Д-р Владимир Владимиров, Община Кула: Със средства от общината се финансират част от държавно делегираните дейности

Разговаряме с д-р Владимир Владимиров, кмет на Община Кула за приетия бюджет и финансираните дейности

Радио „Фокус”: Какъв е бюджетът на Община Кула?

Д-р Владимир Валдимиров: 4 милиона лева е бюджетът на Община Кула за 2017 г. , като завишение има при всички дейности. Няма да се увеличават данъци и такси през 2017 г. в Община Кула. В собствените приходи на общината се увеличава делът на приходите от наеми. Със средства от общината се финансират част от държавно делегираните дейности.

Радио „Фокус”: Заделяте ли средства за капиталови ремонти, ремонти на улици?

Д-р Владимир Валдимиров Хубавото на бюджета е, че са заделени доста собствени средства за капиталови разходи и ще бъдат ремонтирани голяма част от улиците в града. 700 000 лв. са заделени за асфалтиране на улици в Кула, отделени са средства за ремонтиране на обществени сгради и обновяване на автоспирката в града. Община Кула събира годишно 600 000 лв. – 700 000 лв. собствени приходи.

Радио „Фокус”: Какви средства предвиждате за социалната програма на общината?
Д-р Владимир Валдимиров: Обезпечена е социалната програма на общината. 1300 лв са отделени за стипендии на студенти , за подпомагане и отглеждане на деца – 9000 лева . На родителите на първокласник се отпуска помощ, в размер на 150 лева. При раждане на дете помощта, която се изплаща от общината също е 150 лева Клубовете на пенсионера в гр. Кула и в селата Старопатица и Цар Петрово, също получават финансови субсидии. 14 000 лв са заделени за подпомагане на спортните клубове и клубовете на пенсионера.

Радио „Фокус”: Предвиждате ли продажба на общинско имущество?

Д-р Владимир Валдимиров: Не се продава общинско имущество, отдава се под наем. Тази практика в Община Кула започна от първия ми мандат и продължава и сега – вече шеста година. Отдават се общински земи, а по новата наредба се подготвя и отдаването на пасища. Това, което е общинско имущество почти всичко е отдадено под наем. Само че, бивши сгради на училища в селата пустеят. Училищата там са закрити преди 10-тина година, а може и повече. Предложени са още преди години за продажба, след това ги предложихме по наем – но, няма интерес към тях. Същото е положението и със сградата на бившата общинска болница, която е закрита. В бюджета за 2017 г. не са заложени по-големи приходи от наеми в сравнение с 2016 г., защото общината е преминала в по-ниска категория и по наредба не може да отдава имущество на високи цени. В общината няма кой да плаща по-високи цени.
Анна ЛОЗАНОВА