Д-р Владимир Вълчев, РЗОК-Видин: Видинската областна болница има възможност да заработи над 1млн. лв. през месец юли

снимка: pixabay.com

Видинската областна болница има възможност да заработи над 1млн. лв. през месец юли, каза на пресконференция д-р Владимир Вълчев, директор на РЗОК, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Видин. Той посочи, че натрупаната икономия към момента, включително  след отчетената дейност за месец юни, е 309 114лв., като за МБАЛ в гр. Белоградчик натрупаната икономия е 28 996лв. Утвърдените средства за месец юли за МБАЛ „Св. Петка“ – гр. Видин са 640 217лв., а за МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски“ в гр. Белоградчик – 56 866лв. Районната здравноосигурителна каса е изплатила 4 446 097лв. за болнична медицинска помощ през първите шест месеца на 2019г. Изплатеното представлява 29,61% като дял от всички плащания през 2019г. Спрямо същия период на 2018г. – 4 580 995лв. се отчита намаление със 134 898лв.

15 018 058лв. са изплатените от РЗОК-Видин средства за здравноосигурителни плащания към 30 юни. Спрямо същия период на 2018г. изплатените средства са  15 297 299лв. Отчита се намаление с 279 241лв. или с 1,8%. Намалението с 1,8% кореспондира напълно на намаляващото население, съответно и на броя на здравноосигурените пациенти, което показва, че контролът е на добро ниво и данните отговарят на реалностите.

През анализираните периоди водещо разходно перо заема разходът за лекарствени продукти за домашно лечение с 34,81% през 2019г., спрямо 36,80% през същия период на 2018г.

Разпределеният ресурс за прегледи и изследвания в извънболничната медицинска помощ – брой направления и обща стойност на средствата за медико-диагностична дейност, е повече в сравнение с тримесечията през 2018г. РЗОК-Видин разпредели на изпълнителите на доболнична медицинска помощ 23 222 бр. „медицинско направление за консултация и съвместно лечение“; 5 920 броя  „медицинско направление за високоспециализирани дейности“; 335 498лв. – обща стойност на назначената с направление медико-диагностична дейност.

Анна ЛОЗАНОВА