Д-р Владимир Сугарев, хомеопат: С хомеопатични методи и подходи може да се въздейства върху здравето на пациентите

Д-р Владимир Сугарев, хомеопат в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Д-р Сугарев, колко от пациентите се доверяват на хомеопатията?

Д-р Владимир Сугарев: Доста от лекарите работят на две работни места. Аз също работя по този начин, защото парите, които получават медиците не винаги са достатъчни. В първата част на деня работя на едно място, а след това отивам в частния ми кабинет и започвам да работя там, където преглеждам пациенти в кабинета по нетрадиционна медицина. Това са хомеопатични подходи и методи. С тези методи се въздейства върху здравето на пациентите. Този подход е подходящ както за пациенти в детска възраст, така и за по-възрастни пациенти. Напоследък за помощ ни търсят майки с деца. Причината е, че децата боледуват често и за съжаление към хомеопатията се обръщат пациенти, които не са добре диагностицирани или заболяванията им са станали хронични. Тогава има нужда от повече срещи и да се сменя няколко пъти терапията, за да може да се повлияе състоянието на пациентите.

Фокус: Съчетава ли се хомеопатията с традиционната медицина?

Д-р Владимир Сугарев: Съществуват два варианта на протичане на заболяванията. Това са остри състояния и състояния с хроничен ход на действие на заболяване. При острото състояние най-често се прилагат симптоматични хомеопатични средства. Тези средства са насочени към определи симптоми. Например висока температура, кашлица, налепи по гърлото на децата, а при възрастните пациенти се появява остра и чревна патология с диарии. Тези състояния задължават лекаря хомеопат да назначи изследвания, с които да се съобрази и познавайки патофизиологичните процеси, които протичат в организма при остро състояние – да отреагира с втори или трети медикамент, който е насочен към начина на протичане на заболяването. Тези срещи с острото състояние при пациентите протичат през ден или през два дни. Трябва да бъдем наясно какво се случва и дали се овладява състоянието. Ако състоянието на пациента се влошава – той бива насочван към спешните структури, които са развити в страната. Това са спешните отделения в съответните болници или спешните звена, които са в по-малките населени места. Най-често тези пациенти се хоспитализират и тяхното състояние продължава да се наблюдава. Много често колегите оставят това, което ние сме назначили като лечение, но въвеждат и традиционен подход за лечение. Понякога спешното състояние се налага да бъде хирургично лекувано. Така, че има начини да се овладяват спешните състояния и да се продължи вземането на хомеопатични средства. Хроничните заболявания имат по-дълъг ход на лечение. Тогава не се притесняваме дали хроничното заболяване се е обострило в момента, но продължава с по-леки симптоми. При тези случаи няма спешност и по-лесно може да се овладее случая.

Фокус: Кои лекари имат право да лекуват с хомеопатия?

Д-р Владимир Сугарев: С хомеопатия имат право да лекуват само лекари, които са обучени. Това са лекари, които имат своето обучение в структурите, които го извършват. В България по закон е разписано, че хомеопатия може да се практикува само от лекари, стоматолози и фармацевти. Така, че всички други хора, които се занимават с хомеопатия са нарушители на закона. Обучението, което аз съм имал преди 17 години в България беше в Аулите на Медицинските университети в София и продължи в рамките на две години. Накрая се полага изпит и се получава документ за  правоспособност, тоест ставаш сертифициран лекар хомеопат. Моето обучение продължи и с получаването на френска диплома по хомеопатия. Завършил съм и други курсове като притежавам сертификат и по диетология като съм на мнение, че лекарите непрекъснато трябва да се обучават, непрекъснато трябва да повишават своите знания и разбира се да имат пряк контакт помежду си и със своите учители.

Фокус: Това бяха моите въпроси, какво друго е важно да знаят слушателите и читателите на Радио „Фокус“ по темата за хомеопатията?

Д-р Владимир Сугарев: Искам да се обърна към слушателите внимателно да направят своя избор, когато посетят хомеопат. Да се поинтересуват от това как е протекло неговото обучение. Да погледнат на стената сертификатите. Да обърнат внимателно дали има разрешително. Това може да се погледне дискретно, но може и да се попита директно като никой няма да се обиди. За мен лекари, които нямат документи или пък хора с други специалности, които са учили и имат някакъв завършен курс– това са хора, които не би трябвало да бъдат допускани да работят като хомеопати. Слушателите на Радио „Фокус“ трябва да знаят, че трябва много внимателно да подходят и да се информират, защото в противен случай рискът е много голям.

Денис НИКИФОРОВ