Д-р Георги Паздеров, РЗИ – Бургас: До края на месец октомври са регистрирани 9 случая на лица с ХИВ/СПИН за 2018 г.

Снимка: РЗИ - Велико Търново

 Д-р Георги Паздеров в интервю за Радио „Фокус“-Бургас по повод Световния ден за борба със СПИН.

Фокус: Д-р Паздеров, има ли новозаболели от ХИВ/СПИН през измналата година и колко души сте отчели?

Георги Паздеров: През 2018 г. са регистрирани до края на месец октомври 9 случая на положителни лица на ХИВ/СПИН. За същия период на 2017 г. регистрираните лица са 4, което показва тенденция на завишаване на случаите.

Фокус: Какви бяха последните АнтиСПИН кампании и кога се проведоха?

Георги Паздеров: От 26 до 30 ноември 2018г., по време на Европейската седмица на изследването на ХИВ и Хепатити Екипи от доброволци на Общински младежки клуб „J.J. Cool A“-Бургас раздадоха здравно-информационните материали за популяризиране на употребата на предпазни средства и мотивиране на гражданите и гостите на града да проверят актуалния си ХИВ статус.  На площад „Тройката“ се извършваше изследване с бързи тестове за ХИВ в мобилна лаборатория. Екипът в нея бе от представители на РЗИ-Бургас и Фондация „Областен ромски съюз .

Фокус: Съществуват ли предразсъдъци за това по какъв начин още може да се заразим?

Георги Паздеров: СПИН е заболяване, което се причинява от вируса на човешкия имунодефицит – ХИВ. Най-важното, което трябва да се знае за ХИВ, са начините, по които човек може да се инфектира и разбира се, начините, по които може да се предпази от заразяване с ХИВ. Има три основни начина за предаване на ХИВ: по сексуален път – при сексуален контакт без презерватив с човек, инфектиран с ХИВ; по кръвен път – при използване на замърсени с инфектирана кръв игли, спринцовки и др. инструменти за инжектиране; от ХИВ-позитивна майка на бебе – по време на бременността, раждането и кърменето.

Фокус: Има ли интерес към правенето на тестове. Къде този интерес е по-голям в самия град Бургас или по време на кампании за изследване в мобилни кабинети?

Георги Паздеров: Кампанията по повод Европейската седмица за изследване за ХИВ стартира със засилен интерес от страна на гражданите и медиите. По време на кампаниите с ММК се обхващат по-голям брой лица, поради лесната достъпност и информираност.

Фокус: Грижи ли се някой за малцинствените, рисковите групи-проституиращите, в ромските махали, лишените от свобода. Правят ли им се изследвания?

Георги Паздеров: Фондация “Областен ромски съюз” работи в град Бургас в няколко основни направления, които са ключови и са застъпени във всички национални стратегии и рамкови програми на национално ниво. Едно от тези направления е работа с проституиращи мъже и жени и превенция на ХИВ/СПИН и СПИ в ромската общност. РЗИ-Бургас провежда консултиране и изследване на лица лишени от свобода в Бургаски затвор.

Фокус: Каква е разликата между ХИВ и СПИН?

Георги Паздеров: СПИН означава „Синдром на Придобита Имунна Недостатъчност“. Болестта се причинява от вирус, наречен ХИВ.

Фокус:  Само бърз тест ли се прави, за да се установи ХИВ носителство?

Георги Паздеров: В РЗИ-Бургас се извършва безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН със следните методи на изследване. Освен с бързи тестове които се извършват на място с периферна кръв и отчитане на резултата до 20 минути, диагностика на ХИВ се прави и чрез изследване по ELISA за доказване на антитела.

Фокус: Ако бързият тест покаже носителство на ХИВ, какво следва?

Георги Паздеров: Всяка кръвна проба с отчетен реактивен резултат задължително подлежи на потвърдително изследване по метода имуноблот в НПЛ-София.

Деница ДИМИТРОВА