Д-р Георги Томов, ОДБХ – Благоевград: Обектите, в които се продава риба задължително трябва да бъдат регламентирани и регистрирани по Закона за храните

Д-р Георги Томов, главен инспектор в отдел „Контрол на храните“ към Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Д-р Томов, какви са изискванията към търговците във връзка с продажбата на риба?

Д-р Георги Томов: Изискванията към търговците за продажба на жива и охладена риба най-напред са да бъдат регистрирани по Закона за храните. Освен това обектите трябва да бъдат регламентирани като няма значение дали ще се продава охладена, замразена или жива риба. По отношение изискванията към продажбата на охладена и замразена риба, то е задължително да бъдат осигурени условия за съхранение. Докато  за живата риба е важно да се осигури аквариум или друг басейн, в който да има аерация, така че да има достатъчно кислород. Важно е да има ѝ хуманно отношение към рибата, която се предлага от търговците. Освен да бъде регистриран обекта и да има необходимите условия е нужно, и да  бъде придружена със съпроводителни документи. В търговските обекти е необходимо да има информация за произхода на рибата и от кой обект се получава. Там има информация и за партидата и срока на годност. Към живата риба е необходимо да има и ветеринарно-медицинско свидетелство за превоза ѝ от рибовъдния обект до самия търговец или прекупвач.

Фокус: Какви са санкциите при установени нарушения?

Д-р Георги Томов: Санкциите зависят от вида на нарушението. При нерегистриран обект те са от 1500 до 2000 лева. Когато не са придружени с необходимите документи варират от 500 до 1500 лева в зависимост от вида на нарушението, типа, тежестта и дали то води до риск за здравето на хората. Всяко едно нарушение е с различни санкции. На рибата ако не може да се докаже произхода ѝ – се унищожава.

Фокус: Кои са най-честите нарушения и за какво трябва да бъдат наблюдателни купувачите?

Д-р Георги Томов: Най-честите нарушения са свързани с липса на документи и за произход на рибата като самите купувачи е необходимо да бъдат наблюдателни и за някои основни неща. Тези белези могат да ги насочат дали е прясна. Най-напред се гледат очите да бъдат изпъкнали с розово-червен цвят и бистри. Хрилете да бъдат с розов цвят и да не са потъмнели. Слузта да мирише приятно и да не е лепкава. При натискане за проверка на еластичност на кожата – вдлъбнатината трябва бързо да се възстановява. Клиентът може да изисква от продавачите документи, удостоверения за регистрация и други неща, които го интересуват. Търговецът е длъжен да предостави тази документация, а ако не го направи – клиентът е важно да подаде сигнал. Ние от ОДБХ веднага откликваме на сигналите, които могат да бъдат подавани и на горещ телефон.

Фокус: Практиката показва, че често замразена риба се предлага като охладена. Това крие ли рискове и опасности?

Д-р Георги Томов: Да, това също крие рискове. Не може нещо, което един път е замразено, след това да се продава за охладено. С течение на годините продажбата на риба се съсредоточи не в дребните търговци, а в супермаркетите и големите вериги магазини. Мога да твърдя, че нарушенията намаляват и правилата се спазват.

Фокус: Какво показва практиката от минали години и акциите, проведени покрай Никулден?

Д-р Георги Томов: Практиката показва, че все по-малко са нарушенията и все повече се спазват изискванията.

Денис НИКИФОРОВ