Д-р Георги Чобанов, БАБХ: Към момента няма повишена опасност от инфлуенца у нас, целта е да се изпревари рисковият сезон

 

Българската агенция по безопасност на храните стартира проверки на родни птицеферми заради наличието на риск от инфлуенца по птиците. Към момента нямаме регистрирани случаи на заболяването, помните обаче размерите на щетите, които то нанесе в страната през миналата година. Какви са реалните рискове сега и къде са концентрирани превантивните мерки? Отговорите търсим от д-р Георги Чобанов, директор на Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“ в Българската агенция по храните в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“.

 

Водещ: Д-р Чобанов, стартирахте вече проверки в родните птицеферми. Първо да кажем за какво следят специалистите?

Георги Чобанов: По принцип официалният контрол е постоянен и всички фермери са наясно с това. Освен официалния контрол се извършват и самоконтрол, който е съгласуван с тях. Знаете, че доскоро имаше широко медийно отразяване на инфлуенцата, която беше в страната, така че към момента това е целта- да изпреварим рисковия сезон и да обърнем внимание на самоконтрола, който провеждат фермите и техните собственици. Разбира се и същевременно да видим и условията, при които се отглеждат птици.

Водещ:  Знаем, че традиционно с настъпването на студените месеци рискът от разпространение се увеличава. На този етап колко голяма е опасността мащабите на болестта да станат значителни?

Георги Чобанов: Предвид факта, че няколко години поред се говори за инфлуенца в страната, надяваме се, че на практика вниманието на самите бизнесоператори е насочено към това рискът да не се повтори. Към момента нямаме реални някакви притеснения от засилен риск. Все още не е стартирала и миграцията, прелетът на птиците, ситуацията е спокойна. Точно затова използваме този период, за да обърнем внимание как точно се извършва самоконтролът. От друга страна, да припомним за опасността, която наближава.

Водещ: Кои са най-честите нарушения, има ли вече констатирани такива от хода на проверките?

Георги Чобанов: Проверките стартираха интензивно от тази седмица, тоест от понеделник и на този етап нямаме никакво обобщение по отношение на резултатите от проверките. Така че не мога да кажа кои са най-често констатираните нарушения. Но досега това, което сме забелязали са пропуски от страна на бизнесоператора при извършване на самоконтрола, пропускане на вземане на проби на моменти за определени периоди. Другото нещо, което се констатира е, че имаше нарушения по отношение на биосигурността и покриването на изискванията на Наредба 44. Не липсват и проблеми по отношение хуманното отношение към животните- населване на птиците в по-голяма гъстота от необходимата на места, отглеждане на птиците на открито, когато беше забранено това нещо със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.

Водещ:  Ясно регламентирани ли са мерките за биосигурност при отглеждането в т.нар. задни дворове?

Георги Чобанов: Конкретно за отглежданията в така наречените „задни дворове“ за нас всичко е ясно регламентирано, но както се вижда и по отношение на африканска чума по свинете не всеки е запознат с тези мерки. От друга страна няма как контролният орган да посети всеки един стопанин и да го информира. Най-малкото и защото не знаем всеки един стопанин къде отглежда животните, защото не е спазил реда. Така че като цяло ясни са мерките. Най-същественото е да се избягва контактът между диви и домашни птици и съответно при храненето на тези птици фуражът, който се ползва, да се поставя така, че при храненето да се хранят само домашните птици. Дивите птици да нямат възможност за хранене по същото време от същия фураж, от същите хранилки.

Водещ:  Да, дивите птици също са сериозен фактор за разпространението на болестта. Там какви мерки ще се вземат, освен тази конкретна, свързана с храненето?

Георги Чобанов: По отношение на дивите птици няма някакви мерки, които могат да бъдат взети. Нито може да бъдат излекувани, нито могат да бъдат профилактирани птиците предварително, нито пък може да им бъде забранен прелетът. Така че това, което е основната мярка, е прекъсване на преноса на заболяването между дивата популация и домашната. Съответно най-същественият принос имат стопаните на домашните птици. Същевременно стартира и ловният сезон на прелетни птици. Съществено значение за предотвратяване на разнасяне на заболяването ще имат и самите ловци.

Водещ: Имате ли ориентир за броя на нерегламентираните птицеферми в страната?

Георги Чобанов:  По отношение на птицеферми, които предлагат на  пазара, като цяло считаме, че нямаме такива нерегламентирани птицеферми. Има отглеждания в задни дворове, които се опитват нерегламентирано да предлагат продукция на  пазара обаче.

Водещ: Миналата година помним няколко огнища на болестта периодично бяха открити, незабавно пък последваха контрамерки. Колко бяха тогава приблизително огнищата и съответно засегнатите ферми?

Георги Чобанов: Заболяването стартира 2016 г. и в началото започна с малко на брой, постепенно бройката нарасна, като миналата година специално беше т.нар. опашка на заболяването- броят на засегнатите от заболяването рязко намаля. След приключване на заболяването тая година нямаме вече такива случаи. Това, разбира се,  се дължи на мерките, които наложихме, както и самоконтрола, който въведохме по отношение на изискванията от самите бизнесоператори. В началото знаете, спомняте си най-вероятно, че имаше доста недоволство от страна на фермерите за мерките, които им се налагат. Но в началото на месеца направихме среща с птицевъди, собственици на кокоши и на водоплаващи птици и беше отчетено, че мерките категорично са дали този резултат, който искахме. На практика в момента секторът няма заболяване, което да се разпространява. Освен това забраните за износ на продукти към други държави отпаднаха. Така че към момента браншът може да търгува свободно.

Водещ: Как изглежда ситуацията с болестта в съседните на България страни?

Георги Чобанов:  В момента няма огнища на инфлуенца по птиците в съседните страни, в Европа като цяло също. Още сезонът на инфлуенцата не е стартирал, така че пак ще повтаря, това е и целта на нашите мерки. Предварително ние не само да проверим условията и готовността на фермерите да предотвратят появата на инфлуенца по птиците, но от друга страна, и да им напомним за самото заболяване. Защото, каквато и епизоотия да се появи в последните години, все стигаме дотам, че съответният сектор не е бил информиран. Въпреки че законодателството е категорично и ясно и то не касае само животновъдството. Ако ти желаеш да се занимаваш с нещо, първото ти задължение е да вземеш да проучиш нещата, които ще те касаят.

Водещ: Традиционно кои са пиковите месеци на болестта?

Георги Чобанов: Пикът на болестта, зависи кога какво е времето е какъв е прелетът. Оттук нататък вече стартира и проблемът със самата търговия и консумация. Знаете конкретно за яйцата, има два пика на продажба на яйцата – единият е преди Коледа, другият е преди Великден, тогава най-интензивно върви търговията. Това е рисков момент. По отношение на водоплаващите птици най-усилената работа за водоплаващи пак преди Коледа, впоследствие има леко затишие по отношение на производството. Рисковите периоди като цяло са преди Коледа и другият пик е преди Великден. Не само по отношение на търговията, но и по отношение на метеорологичните условия в страната и прелета на мигриращите птици, съвпада също с тези периоди.

Водещ: Вие обърнахте внимание и на опитите за нерегламентирана търговия. Има ли как обикновеният потребител да разпознае заразеното месо или заразени птичи продукти?

Георги Чобанов: Има, разпознава се обикновено, но постфактум. Не само за инфлуенца, но и за салмонелата, когато човек е консумирал месо, което е контаминирано, има възможност да прехване заболяването. Иначе чисто визуално надали ще могат да го разпознаят, защото в крайна сметка ако можеше визуално да се разпознае, нямаше да се налага да правят технологични методи за изследване в лаборатории. Заблуда е, че визуално може да се разпознае наличието на заболяването и никой не би следвало да вярва на подобни твърдения.

Водещ:  Да, да се надяваме на малко повече отговорност и информираност от самите производители. Казахме проверките стартираха в началото на седмицата, докога продължават и обхващат ли конкретни региони или цялата страна?

Георги Чобанов: Обхващат цялата страна. Този месец със сигурност ще продължат проверките. Имаме една проверка, която е разпоредена като прицелна проверка конкретно за тези заболявания. Но ако някъде просто не успеят колегите, тъй като знаете, в момента имаме и африканска чума по свинете, проверките ще продължат, а пък и извън този период, който е начертан като рамка, ще продължат проверките и впоследствие. Така че не смятаме да приключим проверките. Всеки един сигнал допълнително също ще бъде проверяван. А по отношение на информираността, казахте информирани производители- много е важно да са информирани и самите потребители. И обръщам внимание, тъй като напоследък доста интензивно се ползват електронните средства за информация, включително и обяви през интернет пространството, на сайта на БАБХ са описани всички ферми, които произвеждат подобна продукция. Така че във всеки един момент, когато хората купуват някаква продукция, да попитат продавача откъде е продукцията, откъде произхожда и да проверяват на сайта на Агенцията има ли данни за съответната ферма. За да не попадат в обхвата на нерегламентирана търговия, която съответно и е по-рискова по отношение на здравословното състояние на клиентите.

Водещ: Освен затруднение за самите екипи на БАБХ тези две заболявания- и чумата, и инфлуенцата, създават ли някакви проблеми помежду си? Самите проверки протичат ли по някакъв различен начин, след като имаме две заболявания паралелно?

Георги Чобанов: Ами ако имате трето заболяване, ще проверяваме и за трето. Няма как да отложим едното заболяване, опитваме се да се напасваме. Извършваме проверки по приоритети, когато не са достатъчно екипите за едновременно проверяване на сигналите се избират по-належащите. Така че опитваме се да се справим. Няма как да се отложи едното заболяване, да се изчака да приключи и тогава да минем на другото. За радост на този етап нямаме инфлуенца, действията са ни с цел превенция- да продължи страната ни да носи статут на държава, свободна от инфлуенца по птиците.

Виктория МЕСРОБОВИЧ-КУВЕНДЖИЕВА