Д-р Гергана Джамбова, директор на РЗИ-Видин: В 6 видински училища не са достигнати необходимите температури за провеждане на учебни занятия

Здравните инспектори от РЗИ-Видин са извършили проверки във всички училища на територията на град Видин, като са проверени условията за провеждане на учебния процес, каза за Радио „Фокус” – Видин д-р Гергана Джамбова, директор на РЗИ – Видин. „Причината е, че днес е първия учебен ден след удължената зимна ваканция, както и задържалото се студено време с отрицателни външни температури. Основна цел на проверката бе да се установи дали достигнати минималните температури в класните стаи, така, че да няма предпоставки за здравен риск за учениците. „В 9 от училищата температурите в класните стаи надвишават минималните, които се изискват и учебният процес протича нормално. Това са ПГ „Проф.д-р Асен Златаров”, ПМГ „Екзарх Антим І”, ПГ „Михалаки Георгиев”, основно училище „Иван Вазов”, средно училище „Любен Каравелов”, средно училище „Св.св.Кирил и Методий”, средно училище „Цар Симеон Велики”, основно училище „Климент Охридски” и помощно училище „Д-р Петър Берон”. В останалите шест училища не са достигнати необходимите температури за провеждане на учебни занятия”, каза д-р Джамбова. В две от училищата – ГПЧЕ „Йордан Радичков” и средно училище „П.Р.Славейков” съвместно със здравните инспектори са направени измервания и от лаборантите на РЗИ – Видин, които показват отклонения от здравните норми – температури в класните стаи под 18 градуса. „Издадени са констативни протоколи и задължителни предписания за предприемане от директорите на тези училища необходимите мерки за достигане на изискваните температури в класните стаи”, каза д-р Джамбова. Тя допълни, че в останалите четири училища утре ще бъде извършено замерване на микроклимата от лабораторията на РЗИ и в съответствие с показаните резултати от протоколите ще бъдат предприети съответните мерки”. При проверките бе установено, че от Регионалното управление на образованието е създадена необходимата организация за провеждане на учебните занимания в съответствие с утежнената зимна обстановка – от днес до края на седмицата учениците учат с намалени часове от 20 мин.
Анна ЛОЗАНОВА