Д-р Даниела Дариткова: Подходът за решаването на проблемите в сферата на здравеопазването трябва да бъде комплексен

Д-р Даниела Дариткова – общопрактикуващ лекар в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” – Смолян, председател на Здравната комисия в 43-ото Народно събрание и избрана  за народен представител от Смолянска област от ПП ГЕРБ в 44-ото Народно събрание, в интервю за Радио „Фокус” – Смолян.

 „Фокус”: Д-р Дариткова,  в Световния ден на здравето нека да акцентираме на лекарската професия, Вие не спряхте да я практикувате, въпреки ангажиментите, които имахте като председател на Здравната комисия в Парламента и сега отново сте избрана за народен представител от Смолянска област, да кажете какви са най-честите проблеми, с които един лекар в нашата, смолянската болница ежедневно се сблъсква?

Даниела Дариткова: Проблемите, с които се сблъскат лекарите обикновено касаят здравето на пациентите, защото те са тези, които трябва да решават здравните проблеми на хората. Разбира се, организационните проблеми създават напрежение в работата на лекарите и стремежът ми винаги като политик е да търся тези решения, които дават възможност лекарите свободно да практикуват своята професия на базата на знанията, уменията, опита, квалификацията, които имат, защото това е в интерес на пациентите. Аз смятам, че тук в региона ни работят изключително съвестни лекари и не само лекари, днес е празник на всички ангажирани със здравето на хората, медицински сестри, зъболекари, фармацевти, може би ще пропусна някой, ако изброявам всички, всеки един е важен в осигуряването на по-добро здраве на нацията. Важното разбира се, е наистина така да се организира здравната система, че да се връщат младите хора по регионите, да работят тук, по родните си места и да привлечем други специалисти  и затова е важно да създаваме добри условия за работа, защото трябва да има и приемственост в професията.

„Фокус”: А какви са условията за работа в смолянската болница, като база имам предвид?

Даниела Дариткова: В последните години инвестирахме изключително много в апаратура и в оборудване в смолянската болница. Реализира се проект повече от 6 милиона лева, което осигури най-модерно оборудване за отделението по образна диагностика, разполагаме с ядрено магнитен резонанс, компютърен томограф, най-модерни лабораторни апарати, апаратура на лапароскопска  хирургия, разполагаме с възможности за лечение на голям спектър заболявания, най-важни, разбира се, са специалистите и аз се надявам, че с труда им ние ще продължим да затвърждаваме доброто име на медиците в смолянската болница. Много важно обаче е, че здравното обслужване се осигурява не само от болничното лечебно заведение, грижат се за него и общопрактикуващите лекари, които работят на територията на Смолянска област, специалистите, лекарите от лабораторните звена, а  всичките останали, ангажирани със здравеопазването, затова големите благодарности трябва да са към всички и наистина мотивацията на всички трябва да бъде сериозна, защото не е лесно да се практикува тази професия не само в България, но и по света. Това изисква много сили, много алтруизъм,много себераздаване и пожелавам на всички да следват мисията, която са избрали, защото без това не може да се практикува лекарска професия.

„Фокус”: А на този етап сега, в сферата на здравеопазването върху решаването на какви проблеми приоритетно трябва да се наблегне и да се работи?

Даниела Дариткова: Разбира се подходът трябва да бъде комплексен и да се търси решение, свързано с всички проблеми на здравеопазването, но в краткосрочен план е много важно да се реализира идеята за Единната национална здравна информационна система, която ще позволи да имаме добър поглед върху системата и облекчение на работата към администриране. От друга страна много важно е да се реализира успешно проектът за реформа в Спешната помощ, за който са осигурени европейски средства и паралелно с това да върви и една реорганизация на цялостния модел на осигуряване на медицинска помощ, с цел по-голяма ефективност на здравната ни система.

Даниела БОЙКОВА