Д-р Димитър Германов, кмет на Приморско: Работим в посока да запазим баланса между действията на хората и природата

Снимка: Личен архив

Д-р Димитър Германов, кмет на Приморско, в интервю за предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“

Водещ: И макар че е зима, за да стоплим сърцата си решихме да посетим курортния черноморски град Приморско, който се намира в Югоизточна България. Поканихме кмета доктор Димитър Германов, на когото казвам добър ден.

Димитър Германов: Добър ден и честита Нова година на вас и на вашите слушатели. Пожелавам здраве, късмет и много успехи.

Водещ: Благодарим, д-р Германов. Ние също пожелаваме здраве и късмет през новата година.

Димитър Германов: Благодаря ви.

Водещ: Какви средства от бюджета за 2019 г. сте отделили за екология?

Димитър Германов: Трудно можем да кажем точно какви са, защото голяма част от средствата, които са заделени за инфраструктурни обекти, всъщност касаят екологията. В този смисъл цифрата няма как да бъде точно назована. Но повтарям, по-голямата част от инфраструктурните проекти всъщност са проекти, които са насочени към опазване екологията на територията на община Приморско. Знаете, че община Приморско е общината, която има най-голям процент защитени територии на територията на Бургаска област – близо 48%. И ние като ръководство на община се грижим в рамките на тези два мандата да запазим екологията такава, че да може всички жители и туристи да се наслаждават на това, което е създадено от природата.

Водещ: На какъв етап е програмата за управление на отпадъците на община Приморско?

Димитър Германов: Към настоящия момент ние сме част от сдружение Приморско-Созопол-Царево, които общини депонираме нашите отпадъци на обекта, който се намира в Равадиново. Съответно функционира и Претоварна станция в Китен, която е елемент от цялата структура. На какъв етап много трудно мога да кажа по същия начин като преди малко, но работим в посока да можем до година и половина – две да преструктурираме така дейността, че жителите и всъщност бизнесът, който генерира отпадъци, да минимизира такива, с цел това, което се депонира, да бъде минимално като количество. Това е идеята. Но, пак ви казвам, това е изключително труден процес, изключително тежък, който изисква преустройство на цялата система.

Водещ: Първа копка по интегрирания инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен беше направена. Доктор Германов, какво ще включва модернизацията на съществуващото съоръжение?

Димитър Германов: Да, така е. След 7-годишна работа, бих казал, много активна на специалистите на община Приморско, съвместно с колегите от Министерство на околната среда и водите, успяхме да финализираме първата част. На 8-ми беше направена първата копка на проекта, така че оттук нататък ни чака много работа, свързана със строителните дейности. Какво представлява този проект –  разширение и реконструкция на съществуваща пречиствателна станция, която държа да подчертая, е въведена в експлоатация 1980 година и реално от този момент община Приморско е имала действащо пречиствателно съоръжение, но предвид нарастването на броя на консуматорите, се наложи препроектиране и съответно кандидатстване по тази програма, и подмяната на колектора, който е отвеждащ за отпадните води. Така че съоръженията е с перспектива да може да обслужва черноморския курорт, конкретно Приморско и Китен. Изключително сериозен проект. Много се радвам, че успяхме да го защитим и съответно да бъде финансиран, като благодаря още веднъж на моите колеги, които бяха ангажирани, на Министерство на околната среда и водите и респективно на бившия министър Ивелина Василева, която безспорно има участие в цялата тази дейност.

Водещ: Като туристическа община вие имате наистина нужда от подобна инвестиция. По какъв начин ще се отрази това на продукта, който предлагате?

Димитър Германов: Отпадните води, които се пречистват, съответно чрез реконструкцията и модернизацията на пречиствателната станция ще се подобри екологичната инфраструктура и по този начин се насърчават различните форми на икономическо развитие, в това число на живот. Това много общо звучи, но е факт. Това, което излиза като пречистена вода е чиста вода.

Водещ: Доктор Германов, във връзка с качеството на въздуха у нас какви действия предприема община Приморско?

Димитър Германов: Първо да се спрем на замърсителите на територията на общината – това са отоплителните уреди с твърдо гориво. Общината е започнала преди три години да подменя своите отоплителни инсталации и системи в общинските сгради, като това го е направила в различни административни сгради, училища, в различните населени места, с подмяната на горивото – от твърдо на екопелети. По този начин ние минимизираме вредните емисии, които се отделят във въздуха. И това е възможността, която имаме. Към настоящия момент не сме създали форма и метод да стимулираме населението, като това ще се работи в перспектива.

Водещ: Важни природни обекти от местно значение са Лъвската глава и Аркутино. Бих искала да насочим вниманието си към тях и да разкажем на слушателите на „Екологичен резонанс“.

Димитър Германов: Вие посочихте само два, но ако трябва да обхванем повече територии, би трябвало да говорим и за Ропотамо, устието на река Ропотамо. Много са обектите наистина. Лъвската глава е природен феномен, за който се предполага и се знае, че е част от крепостна стена – крепостната стена на древния град Ранули. Към настоящия момент има съвсем малко проучвания, които са направени, и това като идея и като намерение е заложено през нашия Исторически музей в перспектива да бъдат извършени обследвания, за да може да бъде показана историята, каквато е логиката на нашето поведение. Все пак в последните години ние изградихме музей, направихме разкопки, открихме артефакти и златно съкровище. Надяваме се и там да има същия позитив. По отношение на тази територия, тя се намира в резервата и в този смисъл минавайки по екопътеката и отивайки до там, ние се любуваме на това, което е създала майката природа – нещо безкрайно красиво и много приятно. Който има желание и възможности, да заповяда. Минавайки през Беглик Таш има екопътека, която отива до Лъвската глава, респективно до Ранули. По отношение на Аркутино, какво мога да кажа?

Водещ: Резерват с чиста природа.

Димитър Германов: Да. Който има желание, да дойде да види. Аз като градоначалник на тази община мога да коментирам много и позитивни неща, но хубаво е хората да дойдат и да се запознаят. Факт е, че ние като община работим в тази посока – да запазим баланса между действията на хората и природата. Така че нещо, което е създадено от природата, да съществува.

Йоланда ПЕЛОВА